Bazylika Katedralna Narodzenia NMP w Tarnowie

TARNÓW

Katedra Narodzenia NMP-Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

   Tarnowska katedra Narodzenia NMP wyróznia się 72 m wieżą. Gotycka świątynia została wybudowana w XV w., w 1400 r. otrzymała tytuł kolegiaty, a w 1972 r. nadano jej godność bazyliki mniejszej. Katedrą jest od 1783 r., gdy powołano do życia diecezję tarnowską. Kilkakrotnie była przebudowywana, ale zachowała gotycką bryłę. Wieżę kościelną zdobi od 1898 r. złocona korona, umieszczona tu z okazji 50-lecia panowania cesarza Franciszka Józefa. We wnętrzuwzrok przukuwają okazałe kamienne nagrobki przyścienne. Najbardziej wyrafinowane artystycznie są płyty nagrobkowe członków rodu Tarnowskich: Barbary z Tęczyńskich i piętrowy nagrobek trzech Janów ( w tym słynnego hetmana Jana Amora Tarnowskiego).  Wyżeźbił je w pierwszej połowie XVI w. Jan Maria Padovano, pracujący przy wystroju kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Nagrobek Barbary Tarnowskiej znajduje się w nawie południowej, w której mieszczą sie dwa ołtarze: Najświętszego Sakramentu, z prowadzoną od 1987 r. Wieczystą Adoracją, oraz Matki Bożej Bolesnej. Wtym drugim wyrzeźbionym w brązie przez Czesława Dźwigaja, szczególnym obiektem kultu jest cudowna Pieta Tarnowska. Drewniana, pokryta złotą farbą rzeźba pochodzi  z XVII w., a do 1987 r. znajdowała się w przedsionku kościoła.

Od wieków otaczana była czcią, czego świadectwem są liczne wota. Przed figurą modlił się Jan Paweł II podczas wizyty w Tarnowie w 1987 r. Biskup Wiktor Skworc w 2006 r. nadał katedrze tytuł Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Przy ołtarzu z cudowną Pietą, w którym prof. Dźwigaj umieścił sceny Siedmiu Boleści Maryi, Msza św. odprawiana jest w drugi piątek miesiąca. 

Od 8 do 15 wrzesnia obchodzony jest Kadedralny Tydzień Maryjny.Na zewnatrz kościoła warto zwrócić uwage na krucyfiks z 1899 r., którego twórcą był Antoni Madeyski (jego najbardziej znanym dziełem jest alabastrowy nagrobek św. Jadwigi Królowej na Wawelu).Dla pisarza Romana Brandstaettera ten wizerunek Ukrzyżowanego, umieszczony na malowanym tle, miał wyjątkowe znaczenie - zapoczątkował proces jego nawrócenia z judaizmu na katolicyzm. Obok stoi jeden z pierwszych pomników Jana Pawła II autorstwa polskiego rzeźbiaża - to dzieło krakowskiego artysty Bronisława Chromego z 1981 r.