Modlitewnik

Modlitwa Pańska "Modlitwa Pańska" (to znaczy "Modlitwa Pana") oznacza, że modlitwy do naszego Ojca nauczył nas i dał nam ją Pan Jezus. Pokaż całą Pozdrowienie Anielskie Zdrowaś Maryjo (łac. Ave Maria), także Pozdrowienie anielskie – modlitwa chrześcijańska za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa, oddająca cześć Jej (wraz z prośbą o modlitwę wstawienniczą) i Jezusowi. Pokaż całą Skład Apostolski Skład Apostolski to najwcześniejsze wyznanie wiary Kościoła Katolickiego. Składa się z dwunastu części które się nazywają Artykułami Wiary. Pokaż całą Dziesięć przykazań Bożych-Dekalog Słowo Dekalog znaczy to samo co dziesięć słów lub dziesięć przykazań, które Bóg dał Mojżeszowi na Górze Synaj, a Jezus Chrystus w Nowym Zakonie zatwierdził. Dziesięć przykazań Bożych dzieli się tak, że pierwsze trzy uwzględniają Boga, a pozostałe siedem dotyczą nas samych i bliźniego... Pokaż całą Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa do Anioła Stróża jest wielką pomocą. Codziennie powinniśmy powierzać swoje sprawy i trudności właśnie jemu. Pokaż całą Ofiarowanie Dnia... Każdego dnia ofiarujcie Bogu swoje trudy i zmagania; ofiarujcie wszystko: to, czym jesteście, wasze niedostatki, smutki, radości... Pokaż całą Modlitwa Św. Franciszka z Asyżu O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość – tam, gdzie panuje nienawiść. Pokaż całą Akt wiary, nadziei, miłości i żalu Akt wiary – nazwa określająca krótkie modlitwy w religii chrześcijańskiej, w których prosi się o przymnożenie wiary w Boga i jego obecność. Okazywanie nadziei jest ściśle związane z wiarą w miłosierdzie Boga, w Jego wsparcie oraz wszechmoc. Miłość (łac. caritas, amor, dilectio; gr. ἀγάπη, agape) – pragnienie dobra. Podstawowe źródło szczęścia człowieka. Wypływa z miłości Boga, będąc darem darmo otrzymanym (por. Rz 5,5). Ma swoją kontynuację w miłości bliźniego, tworząc wspólnotę (por. 1 J 1,3). Pokaż całą Duchowa Komunia Święta Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem (czy może lepiej: wejście w takie zjednoczenie), jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną. Zasadniczo komunia duchowa polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Jezusem tak i z takimi samymi skutkami, jak to się dzieje wówczas, gdy przyjmujemy Eucharystię. Zaleca się ją szczególnie tym, którzy nie mogą uczestniczyć w Mszy Świętej (zwłaszcza niedzielnej) – a więc chorym, opiekującym się nimi, uwięzionym, niebędącym w stanie dotrzeć do kościoła. Pokaż całą Modlitwa na Poświęcenie Pokarmów Błogosławieństwo pokarmów przez kapłana i pokropienie ich wodą święconą należy do sakramentaliów, czyli obrzędów liturgicznych. Pokaż całą