Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Proszowicach

Rys historyczny:

Według niektórych badaczy Kościół istniał tu już przed rokiem 1240, a w dokumentach można znaleźć zapiski, że w 1306 r. wojska walczące z Władysławem Łokietkiem spaliły proszowicką Świątynię. Prawa miejskie Proszowicom nadał w 1358 r. Kazimierz Wielki. Dzieje kościoła w Proszowicach sięgają prawdopodobnie XIII w. Dziś wiemy, że w 1453 r. Proszowice miały już nową, murowaną Świątynię w stylu gotyckim. Jan Długosz porównywał ją z najpiękniejszymi ówczesnymi kościołami Krakowa. Możliwe to było również dlatego, że w Proszowicach często gościli książęta i królowie polscy, którzy opiekowali się kościołem i parafią, zaś proboszczami bywali tu wybitni dworzanie, kapelani i spowiednicy rodziny królewskiej. Świątynia dotrwała do 1824 r. Wtedy to, podczas gwałtownej majowej burzy, frontowa Ściana kościoła oraz gotyckie sklepienie zawaliły się. Odbudowa nie była łatwa. Po 12 latach intensywnych prac Kościół nie przypominał wcale pierwotnej Świątyni. Budynek znacznie skrócono, gotyckie murowane sklepienie zastąpiono płaskim drewnianym stropem, a trójnawowa bryła kościoła nabrała kształtu halowego.

Kościół został konsekrowany w 1836 r. przez bp. krakowskiego Franciszka Zglenickiego. Odbudowana Świątynia istniała tylko 78 lat, do wybuchu I wojny Światowej. Wskutek działań wojennych Kościół uległ zburzeniu i prawie całkowicie spłonął. W ponownej jego restauracji wielki udział miał inż. Józef Kleszczyński, który podjął się kierowania komitetem odbudowy kościoła oraz własnym majątkiem poręczył spłatę pożyczki zaciągniętej na ten cel. Do korpusu nawowego Świątyni od strony północno-wschodniej przylega zakrystia oraz kaplica Św. Barbary, od południa kaplica zwana dawniej kowalską. Ołtarz główny – wczesnobarokowy. W północnym ołtarzu bocznym znajduje się czczony niegdyś w sposób szczególny obraz Matki Bożej Łaskawej, zdobiony późnobarokową sukienką.

W ostatnich latach Kościół w Proszowicach został gruntownie wyremontowany. Umocniono jego mury, wyremontowano dach, zakonserwowano polichromię oraz odrestaurowano główny ołtarz. Na terenie tutejszej parafii znajdują się liczne kaplice: 1) w Proszowicach pw. Trójcy Świętej, murowana, zbudowana w 1859 r. na miejscu dawnej drewnianej z 1676 r., odnowiona w 1943 r. 2) w Górce Stogniowskiej pw. MB Różańcowej, drewniana z XVIII w. 3) w Opatkowicach, murowana, pw. MB Różańcowej. 4) w Kowarach, murowana, zbudowana w XIX w. 5) w Stogniowicach, zbudowana na początku XX w.

Odpusty: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia;

               św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca