Parafia Św. Marii Magdaleny w Koszycach

Historia Parafii i budynku kościoła w Koszycach

Pierwsze zapiski o Parafii Witów-Koszyce z 1328 roku, czyli jeszcze przed lokacją miasta. Z chwilą powstania miasta w 1374 r. wybudowano kościół, który był kościołem filialnym Witowa. 1440 r. – z fundacji Jana Długosza powstaje kościół św. Marii Magdaleny, który przed rokiem 1582 ulega zniszczeniu; od tego czasu mieszkańcom służy kaplica przyszpitalna św. Krzyża. Następny kościół powstaje w latach 1582-1595, o czym wspomina w czasie wizytacji Kardynał Jerzy Radziwiłł; działała przy nim szkoła i bractwa: Literackie św. Anny i Szkaplerzne Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja i Św. Marii Magdaleny istniał jako filia kościoła Witowskiego, który posiadał 3 dzwony. Obok kościoła znajdowała się figura M.B. Oswobodzicielki. 1610 r. – zapiski z wizytacji bp. Piotra Tylickiego potwierdzają istnienie kościoła drewnianego św. Marii Magdaleny z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego w tęczy; kościół ten posiadać miał 7 ołtarzy. 1618 r. – Biskup Marcin Łyszkowski potwierdza istnienie kościoła drewnianego, filialnego pod wezwaniem św. Mikołaja, Św. Stanisława i św. Marii Magdaleny, mający 7 ołtarzy: Św. Anny, Św. Franciszka, M.B. Bolesnej, św. Stanisława, Zwiastowania NMP oraz Św. Mikołaja. Do 1660 rok kościół ten został zniszczony przez Szwedów i Kozaków.

1769 – rozdział parafii; powstaje nowy kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny 1791 r. – w wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu ulega dopiero co powstały budynek; zostaje zakupiony kościół z Rudki z parafii Radłów 25.04.1815 – powstanie Parafii Koszyce erygowana przez Biskupa Wojciecha Górskiego

17 maja 1880 r. – Nowa katastrofa – pożar kościoła 1881-1887 – powstanie nowego, aktualnie stojącego, murowanego budynku kościoła 22 maja 1887 r. – konsekracja kościoła przez Biskupa Kieleckiego Tomasz Teofila Kulińskiego 01.01.2016 r. – pożar plebanii w Koszycach

Informacje dodatkowe o aktualnym wyglądzie kościoła 

- Prezbiterium oddzielone jest od nawy arkadą.
- W głównym ołtarzu jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w z pierwszej połowy XVII wieku.
- Na zasuwie obraz Patronki Parafii Św. Marii Magdaleny.
- W ołtarzu bocznym obraz przedstawiający męczeństwo Św. Stanisława Biskupa, Patrona Miasta Koszyce z I. połowy XVI wieku.