Sanktuarium Św. Rity w Nowym Sączu

Historia parafii 

Na posesji nabytej przez parafię od Sióstr Niepokalanek, obok Białego Klasztoru, w sąsiedztwie rzeki Kamienica,
niedaleko mostu 700 - lecia, przy ulicy Królowej Jadwigi 44 stoi ten oto kościół p. w. M. B. Niepokalanej.
Wybudowany w latach 1980 - 1992 jako dar wdzięczności Bogu za siedem wieków istnienia "Królewskiego Miasta" Nowego Sącza.
Obiekt zrealizowano wg projektu mgr inż. arch. Leszka Filara prof. Politechniki Krakowskiej wraz z Zespołem.
Jest to budowla żelbetonowa, obłożona obustronnie cegłą, z posadzką granitową, kryta blachą miedzianą.
Ściany wzniesione w systemie monolitycznym i tradycyjnym, natomiast konstrukcja dachu kościoła jest stalowa,
a przyległej Kaplicy żelbetowa. Kościół jest w formie "bryły ograniczonej" - z lotu ptaka ma wygląd "spadającego liścia",
bo stoi wśród starych drzew. Jako monumentalny obiekt w swej sylwetce architektonicznej wybiega w XXI wiek.
Wzniesiony został ofiarnym trudem inspiratorów oraz wielu innych ludzi, w szybkim czasie metodami gospodarczymi.
Jest symbolem żywej wiary i prawdziwej religijności oraz ogromnego wysiłku parafian i nie parafian, znanych i nieznanych ludzi,
a także Instytucji i Zakładów nieraz tylko Bogu wiadomych.

Długość kościoła wynosi 68,07 m, szerokość wraz z kaplicami 66,30 m, wysokość kościoła 38 m, wysokość wieży 64 m,
powierzchnia użytkowa 3.418 m2, kubatura ogółem wynosi 52.605 m3 Główne daty Od początku lat 60 - tych ubiegłego stulecia w rejonie
Białego Klasztoru powstają nowe Osiedla daleko od historycznego centrum miasta. Zwiększająca się liczba mieszkańców wymagała z czasem
utworzenia odrębnej "Jednostki parafialnej". Najbardziej odpowiednim miejscem na to stał się Klasztor Sióstr Niepokalanek - zwanym
Białym Klasztorem. I tak od 15.IV.1961 r. rozpoczęło się tam duszpasterstwo dla wiernych tego rejonu. Był to tymczasowy Rektorat
p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP, który w imieniu macierzystej parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu spełnił tę funkcję.

Dopiero od 1.1.1967 r. mocą Władzy Diecezjalnej staje się nową parafią p.w. MB Niepokalanej z własnymi księgami parafialnymi,
kroniką i własną samodzielnością. Niestety ówczesna władza państwowa /niechętna, wręcz nieżyczliwa dla kościoła, nie uznaje tego
faktu i trwa w swoim uporze, aż do 8.XII. 1980 roku. To jednak nie przeszkodziło w działalności duszpasterskiej dla powiększającej
się liczebnie młodej parafii. Zaistniała więc nagląca potrzeba, aby na tym terenie wybudować cały "Ośrodek Parafialny"
tj. Kościół, Dom Katechetyczny i Plebanię. Parafialne starania o państwowe zezwolenie dotyczące tej sprawy rozpoczęły się w 1970 roku.
Mimo usilnych zabiegów, starań, próśb delegacji, przeróżnych pism - wciąż odpowiedzi były wykrętne i negatywne
/zresztą miniony ustrój totalitarny działał wtedy przeciw religii i Kościołowi/. Przychodzi dopiero "Czas Solidarności"
lat osiemdziesiątych i nieugięta dotąd Władza Państwowa daje zezwolenia. Trzeba tutaj zaznaczyć, że "Sądecka Solidarność"
wśród swoich postulatów umieściła żądanie o zezwolenie "na budowę kościoła na Milenium". Przychodzą, więc zezwolenia:
na budowę kościoła 9.IX.1980 r., na plebanię 16.IV.1981 r., na dom katechetyczny 3.VIII 1981 roku.
Natomiast zatwierdzenia przedłożone do projektów w/w budów: na kościół 16.X.1982 r., plebanię 3.VIII.1982 r.,
dom katechetyczny 3.VIII.1982 roku. Realizację budowy całego "Ośrodka Parafialnego" rozpoczęto zaraz po otrzymaniu w/w zezwoleń.
Dnia 12.VI. 1982 r. ks. Bp Jerzy Ablewicz dokonał poświęcenia placu budowy i Krzyża. Za trzy lata /2.VI.1985r./
wmurował "Kamień Węgielny" pochodzący z grobu św. Piotra, a poświęcony przez Jana Pawła II. Za dwa lata 25.XII.1986 r.
poświęcił Kaplicę /dziś zwaną Fatimską/ oddając ją na parafialny użytek jako "Mały Kościół" po opuszczeniu już Białego Klasztoru.

Dnia 8.XII.1991 roku ks. Bp Jan Styrna poświęcił cztery zharmonizowane dzwony umieszczone na głównej wieży kościoła.
Aż wreszcie za rok /15.XI.1992 r./ ks. Bp Józef Życiński dokonał konsekracji kościoła i Ołtarza głównego. Było to na uroczystej
Sumie o godzinie 10 dokładnie wtedy, kiedy siedem wieków wstecz tj. w roku 1229 r. osada położona w widłach rzeki Dunajca
i Kamienicy otrzymała "Dekretem Królewskim" prawa Miejskie i została nazwana Nowy Sącz.

Co jest w kościele? W kościele znajdują sie "Kaplica Fatimska", Kaplica Miłosierdzia: "Jezu Ufam Tobie" oraz cichy kącik modlitwy
z figurką Pana Jezusa Frasobliwego, stojącą na drewnianym postumencie, wokół którego położono 22 kamienie /okrąglaki z Dunajca/
symbolizujące 10 lat starań o zezwolenie na budowę i 12 lat trwającej budowy. Specjalne miejsce w tzw. "przewiązce" zajmuje ołtarzyk
i obraz św. Rity - patronki spraw trudnych i niemożliwych - jedyny na Sądecczyźnie i w Diecezji.


W 1999 r. zamontowano 18 - to tonową "Bramę Kościelną" z brązu, przedstawiającą scenę "Zwiastowania"
(wg projektu prof. Bronisława Chromego) - monumentalne "Wrota" jedne z największych w Europie: 7,2 m wysokości, 7,5 m szerokie,
sterowane hydraulicznie z napisem "Chrystusowi Panu, Królowi wieków, Nieśmiertelnemu, na wielki Jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa
- parafia MB Niepokalanej w Nowym Sączu". Poświęcone przez Bpa Wiktora Skworca w dniu odpustu 8.XII. 1999 roku.
Nad nimi widnieje "Słowo stało się ciałem". Spełniły się więc pragnienia, zamiary i plany - i stały się widzialną
rzeczywistością w krótkiej historii tej parafii.


KULT ŚW. RITY
Kult św. Rity z Cascia w parafii Matki Bożej Niepokalanej został zapoczątkowany przez akt poświęcenia obrazu świętej.
Dokonał tego Ks. Bp Piotr Bednarczyk 22. maja 1993 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Rity. Obraz namalowany przez miejscowego
artystę Bernarda Wójcika a będący wierną kopią obrazu Świętej znajdującego się w miejscowości Cascia we Włoszech,
ufundowała urodzona w Nowym Sączu, potem mieszkająca we Francji, a pod koniec życia znowu mieszkanka Nowego Sącza,
Janina Habel-Juin jako wotum wdzięczności za łaski otrzymane od Boga przez wstawiennictwo św. Rity, szczególnie łaskę pełnej wolności
dla Polski, o którą p. Habel-Juin prosiła w dniach stanu wojennego w ojczyźnie. Propozycja ufundowania obrazu spotkała się
z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony ówczesnego Ks. Proboszcza Parafii ks.Prałata Zenona Rogoziewicza, który
od 1966 roku tworząc od podstaw nową sądecką parafię, w budowanym przez siebie kościele przewidział także miejsce,
w którym mógł się znaleźć obraz Świętej Rity. Parafianie pokochali św. Ritę , doświadczają Jej opieki i pomocy zwłaszcza w sprawach
najtrudniejszych, a nawet, po ludzku sądząc, beznadziejnych. O kulcie św. Rity świadczą wciąż stojące przed
Jej wizerunkiem świeże róże – kwiaty Świętej – przynoszone przez wiernych, wciąż palące się świece także zapalane przez nich.

W nowennie odprawianej w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 18.00 bierze aktualnie udział ok. 1500 osób – liczba tych wiernych
wciąż wzrasta. Są to zarówno miejscowi parafianie, parafianie parafii sądeckich, jak też wierni przybywający na nowennę
spoza Nowego Sącza. Swój udział w nabożeństwach potwierdzali wierni przybywający z następujących miejscowości: Piwniczna,
Podegrodzie, Obidza, Szczawnica, Tylicz, Olesno k.Dąbrowy Tarn., Rzeszów, Tarnów. Ludzie przychodzą do św. Rity ze swoimi
najtrudniejszymi sprawami. Bo ta święta jest naprawdę niezwykle, cudownie skuteczną wstawienniczką do Boga w naszych sprawach
nie do rozwiązania. Jej polecane problemy, których rozwiązać w żaden sposób nie można, jakoś niespodziewanie rozwiązują się.
Przychodzą dziękować św. Ricie małżeństwa, które są razem, chociaż razem już być nie miały, przychodzą matki i ojcowie dziękować
za powrót zbłąkanych na swych życiowych drogach dzieci. Przychodzą też zdrowi, którzy jeszcze niedawno bardzo byli chorzy.
Przychodzą do Św.Rity małżonkowie, którzy proszą o łaskę bycia rodzicami. Przychodzą, bo są przekonani, że łaski,
które otrzymali zawdzięczają wstawiennictwu przed Bogiem św. Rity, bo są przekonani, że tam, gdzie ludzkie możliwości zostały
wyczerpane, może pomóc Ta Święta, która patronką jest spraw beznadziejnych. Zawsze po modlitwach nowennowych jest sprawowana
eucharystia w intencji przedstawionych próśb i jako dziękczynienie za otrzymane łaski. Nabożeństwo kończy błogosławieństwo
relikwiami św. Rity i ich ucałowanie. W uroczystym nabożeństwie z błogosławieństwem róż odprawianym w liturgiczne wspomnienie
św.Rity (22 maja) w ostatnich dwu latach brały udział zorganizowane grupy pielgrzymów z Łańcuta, Rzeszowa, Tarnowa, Szczawnicy
i Obidzy. Ogólna liczba wiernych biorących udział w tym dorocznym nabożeństwie zdecydowanie wzrasta.

Na ręce Księdza Proboszcza przychodzi zwiększająca się wciąż liczba listów z podziękowaniami św.Ricie za wyproszone łaski,
jak też listy z prośbami na Nowennę. Są to listy z różnych miast i miejscowości zarówno z Polski /np. z Poznania, Białegostoku,
Warszawy, Mrągowa, Olsztyna, Krakowa/, jak też z zagranicy. Wciąż wzrasta liczba osób przyjeżdżających specjalnie do kościoła
Matki Bożej Niepokalanej, aby dziękować za lub prosić o wstawiennictwo św.Rity – zwłaszcza w czasie wakacji.
Są to osoby z całej Polski. W ostatnim roku przyjmowaliśmy także zorganizowane pielgrzymki do św. Rity z Rzeszowa /100 osób z kapłanem/,
Żarek k.Częstochowy /50 os.z kapłanem/, z Łańcuta /30 os./, z Olesna /50 os. z kapł./. Księga łask wyproszonych przez wstawiennictwo
św. Rity wciąż powiększa się o nowe świadectwa zarówno z Nowego Sącza jak też z różnych stron Polski. nabożeństwo-4
Były proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu ks. Zenon Rogoziewicz w „Dodatku” do książki o Św. Ricie
napisał: „Ufamy, że nasza Patronka Matka Boża Niepokalana zezwoli, aby właśnie tutaj, w tym kościele, rozwinął się kult św.Rity,
która patronując swojemu rodzinnemu miastu górskiemu Rocca Porena, będzie chciała patronować naszemu, równie pięknemu i też
górskiemu miastu Nowemu Sączowi”. Wydaje się, że słowa te już się spełniły i wciąż spełniają na większą chwałę Bożą i dla dobra dusz.
Są już 2 tomy specjalnie prowadzonej księgi: „Kronika ku czci Św. Rity”, w której zapisane są prośby i podziękowania czcicieli.
W gazetce parafialnej systematycznie zamieszczane są krótkie „notki” z tej Kroniki.

W Święto Podwyższenia Krzyża 14 września 2007 r. została założona specjalna „Księga Łask i Pielgrzymek”.
W październiku 2008 r. ukazało się drugie, poprawione wydanie książeczki „Nowenna do św. Rity” w opracowaniu ks. proboszcza
Kazimierza Markowicza i ks. Józefa Nowaka – odpowiedzialnego wtedy za kult św. Rity w parafii.
Ku pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II, w 30 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, w książeczce zamieszczono:
Jego przemówienie, wygłoszone do czcicieli św. Rity przybyłych do Rzymu w setną rocznicę Jej kanonizacji – 20 maja 2000 roku
oraz: Pieśń ku czci św. Rity, Nowennę, Litanię oraz modlitwy: pieśń ku czci św. Rity Nowenna do św. Rity
Litania ku czci św. Rity Modlitwa o wyproszenie łaski zdrowia za przyczyną św. Rity;
Modlitwa o wyproszenie, za przyczyną św. Rity, łaski w sytuacji po ludzku sądząc beznadziejnej;
Modlitwa dziękczynna za łaskę wyproszoną przez wstawiennictwo św. Rity;
Modlitwa osoby poszukującej narzeczonego(ej); Modlitwa małżonki; Modlitwa matki; Modlitwa wdowy; Modlitwa osoby konsekrowanej.

W niedzielę, 21 maja 2017, podczas mszy świętej o godz. 10.30. w parafii p.w. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu odbyło się
otwarcie ogrodu różanego poświęconego św. Ricie, patronce spraw beznadziejnych. Uroczystość była elementem odpustu ku czci św. Rity.
19 maja 2019 Kościół Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu został ogłoszony Sanktuarium Świętej Rity – patronki od spraw trudnych
i beznadziejnych. Zostało ono erygowane w związku z rozwijającym się kultem.