Główne prawdy wiary

Główne prawdy wiary to podstawowe, obok dziesięciu przykazań, teksty odnoszące się do wiary katolickiej. Każdy wierzący człowiek wyznaje je i wierzy w ich prawdziwość. W tradycji katolickiej stanowią one wszelkie podwaliny, na nich opiera się religia katolicka. Najważniejszą prawdą w katolicyzmie jest ta, iż mamy tylko jednego Boga. Będąc katolikami, uznajemy jego moc i siłę, wierzymy w łaskę i miłosierdzie. Poza Nim nie istnieje żadne inne bóstwo – katolicyzm to religia monoteistyczna, wierzymy w jednego Boga.

Główne prawdy wiary
1) Jest jeden Bóg.

2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3) Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6) Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.