Dziś Jezus mówi do ciebie

Dziś ,,Jezus mówi do ciebie " - Znana chrześcijańska pisarka Sarah Young, zaczęła spisywać wszystko, cokolwiek usłyszała w swej duszy jako głos Pana. Z czasem forma dziennika zmieniła się z monologu w dialog. Zostały napisane z punktu widzenia Jezusa, więc zatytułowała je "Jezus mówi do Ciebie". Na każdy dzień roku przypada tylko krótki tekst, który zawiera jednak taki ładunek wspaniałej duchowej mocy, tyle pokoju i radości, że potrafi całkowicie przemienić 24-godziny życia osoby, do której jest skierowany. Smutek i zniechęcenie zmieniają się w głęboki pokój, w poczucie zanurzenia w świetle Bożej miłości. To niezwykłe doświadczenie stało się udziałem już ponad 8 milionów osób, które kupiły tę tłumaczoną już na 25 języków książkę.

JEZUS mówi do ciebie

 

 

 

 

 

 

 

14 MARCA

NIE WAHAJ SIĘ PRZYJĄĆ ODE MNIE RADOŚCI, ponieważ chcę cię nią hojnie obdarować. Im częściej przy Mnie odpoczywasz, tym szczodrzej ci błogosławię. W Świetle Mojej Miłości stopniowo przemieniasz się z chwały w chwałę. To właśnie spędzając ze Mną czas, odkrywasz, jak szeroka, długa, wysoka i głęboka jest Moja Miłość do ciebie. Relacja, którą ci oferuję, czasem wy da je się zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa. Napełniam cię swoim Życiem i jedyne, co musisz zrobić, to Mnie przy jąć. W świecie, gdzie na leży pracować i brać, upomnienie, aby odpoczywać i przyjmować, wydaje się zbyt mało wymagające. Między przyjmowaniem a wiarą istnie je ścisły związek: jeśli ufasz Mi ze wszystkich sił, możesz przyjmować Mnie i Moje błogosławieństwa w pełnej obfitości. Za trzy maj się i we Mnie uznaj Boga.

2 KOR 3,18 1 ; EF 3,17 19; PS 46,11 1

13 MARCA

NAUCZ SIĘ ŻYĆ ponad tym, co ci się przydarza. Ale żeby tak się stało, musisz poświęcać czas na ciche spotkania ze Mną Tym, który zwyciężył świat. Kłopoty i cierpienie są trwale wplecione w tkaninę tego ginącego świata. Możesz stawiać im czoła, nie tracąc ducha, tylko pod warunkiem, że pozwolisz Mi w sobie mieszkać. Gdy trwasz przy Mnie w ciszy, opromieniam swoim Pokojem twój zatroskany umysł i nie spokojne serce. Stopniowo uwalniasz się z ziemskich oków i wznosisz ponad to, co ci się przydarza. Za czy nasz patrzeć na życie z Mojej perspektywy, dzięki czemu jesteś w stanie odróżniać rzeczy ważne od nie ważnych. Odpocznij w Mojej Obecności, przyjmując Radość, której nikt nie zdoła ci odebrać.

J 16,33 1 ; J 16,22 1

12 MARCA

CZEKANIE, UFNOŚĆ I NADZIEJA są ze sobą ściśle związane, jak złote druciki splecione w mocny łańcuch. Zasadniczą częścią łańcucha jest ufność, bo właśnie ufność najbardziej pragnę zobaczyć u swoich dzieci. Czekanie i nadzieja zdobią i wzmacniają cały łańcuch, który łączy cię ze Mną. Gdy z oczami zwróconymi ku Mnie czekasz, aż zacznę działać, udowadniasz, że naprawdę Mi ufasz. Jeśli zaś bez głośnie mówisz: Ufam Tobie, ale nerwowo próbujesz postawić na swoim, twoje słowa brzmią nie szczerze. Nadzieja zwraca się ku przyszłości, łącząc cię z twoim dziedzictwem w niebie, ale korzyści z niej płynących doświadczasz już te raz. Ponieważ jesteś Mój, nie czekasz bezczynnie. Możesz czekać na Mnie z wytęsknieniem, w pełnej ufności nadziei. Ustaw swoje anteny tak, by wyłapywały na wet najsłabszy sygnał Mojej Obecności.

J 14,1;PS 27,14; HBR 6,18 20

10 MARCA

BĘDZIESZ MÓJ POKRES CZASU i jeszcze dłużej, po wieczność. Żadna siła nie może pozbawić cię twojego dziedzictwa w niebie. Chcę, żebyś zdał sobie sprawę, że jesteś w pełni bezpieczny! Nawet jeśli się zachwiejesz, idąc przez życie, nigdy nie puszczę twojej ręki. Świadomość, że twoja przyszłość jest zapewniona, może cię wyzwolić do życia w obfitości. Przygotowałem dla ciebie ten dzień z najczulszą troską i dbałością o szczegóły. Zamiast traktować go jako białą kartkę, którą musisz zapisać, bądź otwarty i czujny: staraj się dostrzec wszystko, co robię w twoim życiu. To może się wydawać łatwe, ale wymaga głębokiego zaufania opartego na wiedzy, że Moja droga jest nie skalana.

PS 37,23 24; PS 18,31

9 MARCA

ODPOCZNIJ W MOJEJ PROMIENNEJ OBECNOŚCI. Świat zdaje się kręcić coraz szybciej i szybciej, aż wszystko wokół się rozmywa. Jednak w centrum twojego życia w miejscu, gdzie trwasz w jedności ze Mną znajduje się poduszka spokoju. Wracaj w to kojące miejsce jak najczęściej, ponieważ właśnie tam nabierasz sił napełniasz się Moją Miłością, Radością i Pokojem. Świat cierpi nie dostatek; nie szukaj tam środków do życia. Naucz się polegać tylko na Mnie, a twoja słabość nasyci się Moją Mocą. Gdy znajdziesz we Mnie swoją własną pełnię, będziesz mógł pomagać innym, nie wykorzystując ich do zaspokajania własnych potrzeb. Żyj w Świetle Mojej Obecności, a twój blask będzie rozświetlał życie ludzi wokół.

GA 5,22; 1 J 4,12

8 MARCA

OSZCZĘDZAJ SIŁY NA POSZUKIWANIE MOJEGO OBLICZA. Porozumiewam się z tobą nieustannie. Aby Mnie znaleźć i usłyszeć Mój głos, musisz pragnąć Mnie bardziej niż czegokolwiek innego. Wszystko, na czym zależy ci bardziej niż na Mnie, staje się bożkiem. Gdy chcesz za wszelką cenę postawić na swoim, wymazujesz Mnie ze swojej świadomości. Zamiast uparcie dążyć do jakiegoś celu, porozmawiaj o nim ze Mną. Pozwól, aby Światło Mojej Obecności opromieniło twoje dążenia, dzięki czemu będziesz mógł na nie spojrzeć z Mojej perspektywy. Jeżeli twój cel wpisuje się w Moje plany względem ciebie, pozwolę ci go osiągnąć. Jeśli zaś przeczy Mojej woli, będę stopniowo zmieniał pragnienie twojego serca. Staraj się naprzód i przede wszystkim o Mnie; cała reszta twojego życia się ułoży kawałek po kawałku.

1 KRN 16,11; MT 6,33

 

14 LUTEGO

ODDAJ SIĘ BEZ RESZTY przygodzie dzisiejszego dnia. Idź odważnie ścieżką Życia, polegając na swoim nieodłącznym Towarzyszu. Masz wszelkie powody ku temu, aby śmiało kroczyć przed siebie, ponieważ jestem z tobą w każdym dniu twojego życia - przez całą wieczność. Nie dopuść do tego, aby opanował cię strach lub przygniotły troski - zarówno strach, jak i troski to złodzieje obfitości życia. Ufaj Mi na tyle, aby nie myśleć o problemach zawczasu. Stawiaj im czoła w chwili, gdy się pojawiają. Patrz na Mnie, który ci w wierze przewodzi i ją wydoskonala, a wiele przygód zniknie, zanim do nich dotrzesz. Gdy tylko ogarnia cię strach, pamiętaj, że trzymam cię za prawicę. Nic nie może rozłączyć cię z Moją Obecnością!

11 LUTEGO 

MÓJ POKÓJ jest niczym złocista poświata, która opromienia cię w każdej chwili życia. Jej blask - choć często niezauważalny w słoneczne dni - staje się wyraźny, gdy wokół zapada ciemność. Traktuj te mroczne chwile jako szansę, by Moje Światło zajaśniało w całej swojej przewyższającej wszystko wspaniałości. Uczę cię zachowywać Pokój, który zwycięża ciemność. Współpracuj w tym ze Mną. Nie trać sił i nie upadaj na duchu.

J 1,4-5; HBR 12,3

9 LUTEGO

SZUKAJ MOJEGO OBLICZA z coraz większą gorliwością. Tak naprawdę dopiero zaczynasz podróż, jaką jest nasza bliskość. Nie będzie ci łatwo, ale przed tobą wspaniała i zaszczytna droga: droga poszukiwacza skarbu. Tym Skarbem jestem Ja, a Chwała Mojej Obecności rozświetla cały szlak. Ale napotykasz też trudności. Odmierzam je z wielką rozwagą i delikatnością, i zawsze podaję w idealnych dawkach. Nie cofaj się przed nimi, gdyż są to Moje najcenniejsze dary. Miej ufnośc i się nie lękaj, bo jestem twoją Mocą i Pieśnią.

PS 27,8; 2 KOR 4,7; IZ 12,2                      

 

8 STYCZNIA

ŁAGODNIE OZNAJMIAM CI MOJĄ OBECNOŚĆ. Połyskujące promienie światła padają na twoje sumienie, szukajac wejścia. Choć posiadam wszelką ziemską i niebiańską Moc, ciebie traktuję z nieskończoną delikatnością. Im jesteś słabszy, tym czulej się do ciebie odnoszę. Niech twoja słabość stanie się furtką do Mojej Obecności. Zawsze, gdy czujesz się nieudolny, pamiętaj, że jestem twoim najpewniejszym ratunkiem. 

Pokładaj we Mnie nadzieję, a uchronisz się przed przygnębieniem i żalem nad sobą. Nadzieja jest jak złota lina łącząca cię z niebem. Im mocniej się jej trzymasz, tym bardziej cię odciążam. Idziesz więc z większą lekkością. Ociężałość nie pochodzi z Mojego królestwa. Trzymaj się nadziei, a promienie Mojego światła dosięgną cię w ciemnościach.

PS 46,2; RZ 12,12; RZ 15,13

 

7 STYCZNIA

NIE SPOSÓB NADTO BYĆ MI WDZIĘCZNYM I NADTO MNIE WYCHWALAĆ. Napisane jest przecież, że mieszkam w chwałach swojego ludu. Bywa, że wychwalasz Mnie spontanicznym wybuchem radości w odpowiedzi na promienne piękno lub obfite błogosławieństwa. Kiedy indziej chwalisz Mnie w sposób bardziej zdyscyplinowany i przemyślany - jest to akt twojej woli. Jestem obecny, jakkolwiek oddajesz Mi chwałę. Wdzięczność to jedna z królewskich dróg do Mojej bliskości. We wdzięcznym sercu jest dla Mnie mnóstwo miejsca.

Dziękując Mi za liczne przyjemności, jakimi cię obdarzam, potwierdzasz, że jestem Bogiem, od którego pochodzą wszelkie błogosławieństwa. Kiedy dziękujesz Mi nawet w obliczu przeciwności, twoja wiara w Moją zwierzchność nad światem staje się przedmiotem podziwu w niewidzialnym królestwie. Wypełnij wolne chwile swojego życia wyrazami podziwu i dziękczynieniem. Ta radosna dyscyplina pomoże ci żyć w Mojej bliskości.

 

 

3 GRUDNIA

NIECH CIĘ NIE DZIWIĄ zaciekłe ataki na twój umysł. Szukaj Mnie i staraj się żyć w Moim Pokoju, nie ulegając zniechęceniu. W sferze duchowej jesteś teraz w stanie wojny. Zły nie może nieść naszej bliskości i jego demoniczni podwładni są zdeterminowani, aby ją zniszczyć. Gdy znajdziesz się w samym środku walk, zawołaj Mnie po Imieniu  słowami: ,,Jezu pomóż!". Gdy tak zrobisz, natychmiast przejmę dowodzenia, a twoja rola będzie się ograniczać do tego, aby Mi ufać, gdy będę za ciebie walczył.

Moje Imię - właściwie używane - może błogosławić i chronić. U kresu czasu na Moje Imię zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. Ludzie. którzy używają słowa ,,Jezus" jako podłego przekleństwa, tego cudownego dnia osuną się na ziemię, zdjęci przerażeniem. Natomiast ci, którzy z ufnością wypowiadają Moje Imię, aby się do Mnie zbliżać, doświadczą Radości niewymownej i pełnej chwały. Oto wielka nadzieja, którą powinieneś w sobie nosić, czekając na Mój pobyt.

EF 6,12; I SM 17,47; FLP 2,9-10; I P I,8-9

2 GRUDNIA

JESTEM KSIĘCIEM POKOJU. Powtarzam ci to, co powiedziałem swoim uczniom: Pokój ci. Ponieważ towarzyszę ci na każdym kroku, Mój Pokój jest z tobą nieustannie. Gdy się na Mnie skupiasz, doświadczasz zarówno Mojej Obecności, jak i Pokoju. Czcij Mnie jako Króla królów, Pana panów i Księcia Pokoju.

Potrzebujesz Mojego Pokoju w każdej chwili swojego życia, aby pójsć na skróty - chcesz osiągnąć cel tak szybko, jak to tylko możliwe. Ale jeśli idąc na skróty, będziesz musiał oddalić się od Mojej spokojnej Obecności, powinieneś wybrać dłuższą drogę. Idź ze Mną ścieżkami Pokoju: ciesz się wędrówką w Mojej Obecności.

IZ 9,5; J 20,19-21; PS 25,4

01 GRUDNIA

KOCHAM CIĘ WIEKUISTĄ MIŁOŚCIĄ, która płynie z zakamarków wieczności. Znałem cię jeszcze zanim przyszedłeś na świat. Zastanów się nad niesamowitą tajemnicą uczucia, które otaczało cię, zanim się urodziłeś i będzie cię otaczać także po śmierci.

Współczesny człowiek nie myśli o sobie i świecie w perspektywie wieczności. Aby odwrócić swoją uwagę od rozwartych szczęk śmierci, rzuca się w wir w działań i rozrywek. Spokojne trwanie u Mojego boku to niemal całkowicie zapomniana sztuka, choć to właśnie spokój pozwala ci doświadczyć Mojego wiecznego uczucia. Musisz mieć pewnośc, że jestem przy tobie i otaczam cię Miłością, aby przetrwać życiowe burze. W czasach najtrudniejszych prób nawet najlepsza teologia może cię zawieść, jeśli nie będzie jej towarzyszyć empiryczna wiedza o Mnie. Tym, co najskuteczniej uchroni cię przed utonięciem, jest pielęgnowanie naszej przyjaźni.

JR 31,3; LM 3,22-26

24 LISTOPADA

WDZIĘCZNOŚĆ sprawia, że przeciwności tracą siłę rażenia. Dlatego właśnie poleciłem ci, aby dziękował Mi za wszystko.Ta transakcja zawiera w sobie element tajemnicy: ty składasz Mi podziękowania (niezależnie od swoich uczuć), a Ja daje ci Radość (niezależnie od tego, co cię spotyka). Jest to duchowy akt posłuszeństwa - czasem ślepego posłuszeństwa. Ludzie, którzy Mnie nie znają, mogą myśleć, że dziękowanie Mi za rozdzierające serce doświadczenia jest czymś irracjonalnym, a nawet niewykonalnym. Niemniej jednak wszyscy, którzy są Mi posłuszni w tym względzie, nieustannie czują na sobie Moje błogosławieństwo - mimo trudności.

Wdzięcznośc otwiera twoje serce na Moją Obecość, a twój umysł na Moje myśli. Moższ być dalej w tym samym miejscu i w tej samej sytuacji, ale masz wrażenie, jakby ktoś zapałił światło, dzięki czemu możesz patrzeć na wszystko z Mojej perspektywy. Oto właśnie potęga Światła Mojego Oblicza, światła, które sprawia, że przeciwności tracą siłę rażenia.

19 LISTOPADA

REZULTATY SWOICH STARAŃ POZOSTAW MNIE. Idź tam, gdzie cię poprowadzę, nie martwiąc się o to, co z tego wyniknie. Traktuj swoje życie jak przygodę, a Mnie - jak swojego Przewodnika i Towarzysza. Żyj w teraźniejszości, skupiając sie na tym, aby dotrzymać Mi kroku. Gdy twoja ścieżka wiedzie na klif, bądź gotowy wspiąć się na niego z moją pomocą. Gdy dotrzemy do miejsca odpoczynku, pokrzepiaj się w Mojej Obecności. Ciesz się rytmem życia blisko Mnie.

Już teraz znasz ostateczny cel swojej podróży, którym jest brama niebios. A zatem koncentruj się na drodze tuż przed sobą, resztę zostawiając Mnie.

ps 27,13-14; wj 15,13

 

17 LISTOPADA

NIE MA JUŻ POTĘPIENIA dla tych, którzy są we Mnie. Prawo Ducha, który daje Życie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Niewielu chrześcijan wie, jak żyć w tej wieliej wolności, którą otrzymali przy narodzinach. Umarłem, aby cię wyswobodzić; żyj we Mnie wolny!

Aby kroczyć ścieżką wolności, musisz nieustannie się na Mnie skupić. Wiele głosów twierdzi: ,,To jest ścieżka, którą powinieneś pójść", ale tylko Mój głos wskazuje tę właściwą. Jeśli wybierzesz ścieżkę świata, która kusi blaskiem i bogactwem, będziesz coraz głębiej pogrążał się w otchłani. Chrześcijańskie głosy także mogą sprowadzić cię na manowce: ,,Rób to!", ,,Nie rób tego!", ,,Módl się w ten sposób!", Nie módl się w ten sposób!". Jesli postanowisz słuchać ich wszystkich, będziesz coraz bardziej zdezorientowany.

Czerp radośc z bycia prostą owieczką, która słucha Mojego głosu i za Mną podąża. Prowadzę cię na zielone niwy, na których możesz odpocząć, i wiodę ścieżkami sprawiedliwości.

RZ 8,1-2; IZ 30,21; J IO,27; PS 23,I-3

16 LISTOPADA

GDY WYPATRUJESZ SIĘ w krajobraz nadchodzącego dnia, widzisz wijący sie szlak, od którego odchodzi wiele ścieżek prowadzacych w różnych kierunkach. Zastanawiasz się, jak w tej gmatwaninie znajdziesz właściwą drogę. Ale potem przywołujesz w myślach Tego, który jest z tobą zawsze i trzyma cię za prawicę. Przypominasz sobie, iż obiecałem ci, że będzę prowadził cię według Mojej rady, i zaczynasz sie odprężać. Gdy ponownie spoglądasz na ścieszkę, zauważasz, że spowija ją kojąca mgła, która ogranicza widoczność. Widzisz tylko krótki odcinek drogi przed sobą, dzięki czemu bardziej koncentrujesz się na Mnie i zaczynasz się cieszyć Moją Obecnością.

Mgła to forma ochrony, która sprawia, że wracasz myślami do bieżącej chwili. Choć jestem obecny w każdym czasie i w każdym miejscu, możesz się ze Mną porozumiewać tylko tu i teraz. Któregoś dnia mgła przestanie być konieczna, bo nauczysz się koncentrować się wyłącznie na Mnie i na drodze tuż przed sobą.

PS 73,23-24; I KOR 13,12

10 LISTOPADA

SKUP SIĘ CAŁYM SOBĄ na Mojej żywej Obecności. Możesz być pewien, że jestem z tobą w każdej chwili i otaczam cię swoją Miłością i Pokojem. Gdy odpoczywasz w Mojej Obecności, kształtuje twój umysł i oczyszczam serce. Czynię cię na powrót takim, jakim stwarzając cię, chciałem , byś był.

Nie odwracaj ode Mnie wzroku, gdy zabierasz się za swoje codzienne zajęcia. Jeśli coś cie martwi, pomów ze Mną o tym. Jeśli poczujesz się znudzony wykonywaną czynnością, wypełnij czas modlitwami i wychwalaniem Mnie. Jeśli ktoś cię zirytuje, nie skupiaj się na winie tej osoby, lecz łagodnie skieruj swoje myśli ku Mnie. Każdy moment jest cenny, gdy koncentrujesz się na Mnie. Dobry może być każdy dzień, bo Moja Obecność przenika każdą godzinę.

PS 89,16-17;  I J 3,19-20; JUD24-25 PS 41,13

05 LISTOPADA

MOŻESZ ŻYĆ TAK BLISKO MNIE, jak tylko chcesz. Nie wznoszę murów między nami; nie burzę też tych, które sam wznosiesz.

Ludzie często myślą, że jakość ich życia zależy od tego, co ich spotyka. Poświęcają więc mnóstwo energii na próby kontrolowania wydarzeń. Są szczęśliwi, gdy wszystko układa się po ich myśli i smutni lub sfrustrowani, kiedy coś nie idzie tak, jak się spdziewali. Rzadko kwestionują zależność między okolicznościami a swoim samopoczuciem. Jednak można godzić się ze wszystkim w życiu.

Wkładaj więcej energii w to, aby Mi ufać i cieszyć się Moją Obecnością. Nie pozwól, aby twoje samopoczucie było 

zależne od tego, co ci się przydarza. Lepiej czerp radość z Mioch cennych obietnic:

Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. Zaspokoję każdą twoją potrzebę według swego bogactwa. Nic nie zdoła cię odłączyć od Mojej Miłości.

FLP 4.12; RDZ 28,15;FLP 4,19; RZ 8,38-39

04 LISTOPADA

WĘDRUJ ZA MNĄ SPOKOJNIE przez ten dzień. Zastanawiasz się, jak poradzisz sobie z tym, co cię czeka. Musisz przemierzyć ten dzień jak każdy inny - krok za krokiem. Zamiast rozgrywać w myślach przyszłe sytuacje,  koncentruj się na Mojej Obecności i zadaniu, które masz przed sobą. Im więcej trudności przyniesie dzień, tym bardziej możesz liczyć na Moją pomoc. Będzie to dla ciebie nauką, stworzyłem cię bowiem w taki sposób, abyś w pełni zdawał się na swojego Pasterza i Króla. Trudne chwile budzą cię ze snu i sprawiają, że stajesz się bardziej świadomy tego, jak bardzo mnie potrzebujesz.

Gdy nie wiesz, co robić, poczekaj, aż odsłonię przed toba twoją drogę. Ufaj, że wiem, co robię i bądź gotowy za Mną podążyć. Dam ci siłę i pobłogosławię cię Pokojem.

WJ 33,14; PWT 33,25; HBR 13,20-21; PS 29,11

26 PAŹDZIERNIKA

PRZYJDŹ DO MNIE, gdy cierpisz, a Ja uśmierzę twój ból. Przyjdź do Mnie, gdy jesteś radosny, a Ja podzielę twoją Radość, wielokrotnie ją pomnażając. Daję ci wszystko, czego potrzebujesz, wtedy, gdy tego ptrzebujesz. Tylko we Mnie znajdziesz zaspokojenie swoich najgłębszych potrzeb.

Nastała era poradników. Księgarnie są pełne książek, które radzą czytelnikom, jak o siebie zadbać i stawiają człowieka w centrum wszechświata. Opisywane w poradnikach metody uczą przede wszystkim tego, jak stać sie samowystarczalnym i pewnym siebie. Jednak ty powinieneś iść mniej uczęszczaną drogą - drogą zależności ode Mnie. Prawdziwa pewność rodzi się z przekonania, że w Mojej Obecności znajdujesz swoją pełnię. Wszystko, czego potrzebujesz, ma swój odpowiednik we Mnie.

J 15,5; JK 1,4

20 SIERPNIA

JESTEM BOGIEM, KTÓRY LECZY. Leczę zranione ciało, umysł, serce i relacje. Sama Moja Obecność uzdrawia. Nie możesz żyć blisko Mnie, nie doświadczając Mojej kojącej Mocy. Jednak prawda jest też taka, że nie posiadasz, gdyż się nie modlisz. Moja Obecność wpływa na ciebie kojąco bez względu na to, czy o to prosisz, czy nie, ale dla tych, którzy proszą, przygotowałem znacznie więcej. Aby doświadczyć Mojej uzdrawiającej Mocy, musisz przede wszystkim żyć blisko Mnie. Nie sposób wymienić wszystkich korzyści płynących z takiego życia. Gdy nawiązujesz ze Mną bliższą relację, objawiam ci swoją wolę bardziej bezpośrednio. Kiedy przyjdzie właściwy czas, każę ci prosić Mnie o uleczenie jakiejś twojej lub cudzej rany. Rana może zagoić się natychmiast lub po pewnym czasie. Wszystko zależy ode Mnie. Twoją rolą jest bezgranicznie Mi ufać i dziękować za uzdrowienie, które już się rozpoczęło. Rzadko leczę wszystkie rany swoich dzieci. Nawet Mój sługa Paweł usłyszał ode Mnie: „Wystarczy ci Mojej łaski”, gdy chciał usunąć oścień ze swojego ciała. A jednak mam uzdrowienie dla tych, których życie jest ściśle splecione z Moim. Proś, a będzie ci dane. PS 103,3; JK 4,2; 2 KOR 12,7-9; MT 7,7

7 SIERPNIA

ZROZUMIENIE nigdy nie przyniesie ci Pokoju. Właśnie, dlatego poleciłem ci, abyś pokładał ufność we Mnie, a nie w mądrości. Ludzie są głodni zrozumienia, gdyż dzięki niemu zyskują poczucie kontroli nad swoim życiem. Jednak świat nieustannie stawia przed tobą nowe problemy. Gdy tylko poradzisz sobie z jednym, zaraz pojawia się następny. Ulga, której oczekiwałeś, jest krótkotrwała. Wkrótce twój umysł znów zostaje postawiony w stan gotowości i szuka zrozumienia (władzy), a nie Mnie (Władcy). Najmądrzejszy spośród wszystkich ludzi, Salomon, nigdy nie był w stanie wymyślić, jak osiągnąć Pokój. Owocem jego ogromnej wiedzy nie było poczucie spełnienia, lecz bezcelowości. W końcu król się pogubił i zgodnie z wolą swoich żon zaczął oddawać cześć bożkom. Mój Pokój nie jest nieosiągalnym celem, ukrytym gdzieś w środku zawiłego labiryntu. Stanowi on istotę Mojej Obecności i otacza cię nieustannie. Gdy na Mnie patrzysz, zyskujesz świadomość tego cennego daru.

PRZ 3,5-6; RZ 5,1; 2 TES 3,16

6 SIERPNIA

GDY WSZYSTKO ZDAJE SIĘ iść nie tak, jak powinno, zatrzymaj się i zapewnij Mnie o swoim zaufaniu. Spokojnie przynieś Mi to, co cię nęka, i złóż w moje ręce. A potem po prostu przejdź do kolejnego zadania. Rozmawiaj ze Mną poprzez dziękczynne, pełne ufności modlitwy i odpoczywaj w cieniu Mojego panowania. Ciesz się Mną - raduj się Bogiem swojego zbawienia. Gdy Mi zaufasz, uczynię nogi twoje podobne jelenim, wprowadzę cię na wyżyny, ponad twoimi zmartwieniami, cierpieniem i obowiązkami.

HI 13,15; PS 18,34; HA 3,17-19

5 SIERPNIA

POBĄDŹ ZE MNĄ W CISZY, a Ja będę cię błogosławił. Niech twój umysł będzie jak spokojne jezioro - gotów przyjąć każdą myśl, którą weń wleję. Odpocznij wśród Moich nieprzebranych bogactw, myśląc o wyzwaniach, jakie mogą przynieść nadchodzące godziny. Nie trać sił na zastanawianie się nad tym, czy poradzisz sobie z napięciem, któremu będziesz musiał stawić czoła. Przemierzając ze Mną ten dzień, nieustannie ku Mnie spoglądaj i ze Mną rozmawiaj. Poświęć kilka chwil na odpoczynek na poboczu: Mnie nigdzie się nie spieszy. Wolne tempo daje więcej niż pospieszne starania. Gdy się spieszysz, zapominasz o tym, kim jesteś i do kogo należysz. Pamiętaj, że w Moim królestwie jesteś członkiem rodziny monarszej.

PS 37,7; RZ 8,16-17; 1 P 2,9

4 SIERPNIA

TRZYMAJ MOJĄ DŁOŃ i radośnie przemierzaj dzisiejszy dzień. Razem będziemy rozkoszować się przyjemnościami i zniesiemy wszelkie trudności. Staraj się zwracać uwagę na wszystko, co dla ciebie przygotowałem - zachwycającą scenerię, przytulne zakątki, w których możesz odpocząć w chwilach wyczerpania, orzeźwiające wiatry przygody i wiele innych atrakcji. Jestem zarówno twoim nieodłącznym Towarzyszem, jak i Przewodnikiem. Znam każdy krok, który czeka cię w drodze do nieba. Nie musisz wybierać między naszą bliskością a chęcią pozostania na właściwej drodze. Ponieważ to Ja jestem Drogą, trzymając się blisko Mnie, nigdy nie zboczysz z kursu. Skupiaj na Mnie swoje myśli, a Ja ostrożnie przeprowadzę cię przez dzisiejszy dzień. Nie martw się tym, co wyłoni się zza zakrętu. Po prostu ciesz się Moją Obecnością i staraj się dotrzymywać Mi kroku.

J 14,6; KOL 4,2

3 SIERPNIA

BACZ NA SŁOWA. Słowa mają moc błogosławienia, ale mogą też głęboko ranić. Gdy nie przywiązujesz wagi do swoich słów lub wypowiadasz się w negatywnym tonie, krzywdzisz zarówno siebie, jak i innych. Umiejętność werbalizowania myśli jest wyłącznym przywilejem tych, których stworzyłem na swoje podobieństwo. Mając tak potężną moc, potrzebujesz kogoś, kto pomoże ci odpowiedzialnie ją wykorzystać. Choć świat przyklaskuje błyskotliwym ripostom, Moje wytyczne są zgoła inne: bądź chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Od jakiegoś czasu uczę cię modlić się słowami: „Pomóż mi, Duchu Święty” przed odebraniem telefonu i już zauważasz korzyści płynące z tego zwyczaju. Teraz zastosuj tę metodę w bezpośrednich rozmowach z ludźmi. Gdy milczą, pomódl się, zanim się do nich odezwiesz. Gdy mówią, pomódl się, zanim odpowiesz. Choć te modlitwy trwają zaledwie ułamek sekundy, sprawiają, że uświadamiasz sobie Moją Obecność, a wtedy Mój Duch przejmuje kontrolę nad twoją mową. Gdy twoje negatywne nawyki w komunikacji zaczną się zmieniać, poczujesz zdumiewający przypływ Radości.

PRZ 12,18; JK 1,19; EF 4,29

2 SIERPNIA

ZŁÓŻ MI OFIARĘ z najcenniejszego dobra - swojego czasu. W tym uzależnionym od aktywności świecie Moje dzieci rzadko znajdują kilka chwil na to, aby pobyć ze Mną w ciszy. Ale na tych, którym się to udaje, Moje błogosławieństwa spływają strumieniem żywej wody. Nasze spotkania są błogosławieństwem także dla Mnie - Tego, od którego pochodzą wszelkie dary. To wielka tajemnica; nie próbuj jej pojąć. Zamiast tego oddawaj Mi cześć swoim nade Mną zachwytem. Ciesz się Mną teraz i zawsze!

23 LIPCA

JA JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA. Ludzie czołgają się przez życie, przeklinając ciemność, a tymczasem Ja roztaczam wokół siebie olśniewający blask. Pragnę, aby każdy z Moich naśladowców niósł Światło. Blask Mojego Ducha, który w tobie mieszka, może bić z twojej twarzy, sprawiając, że stanę się widoczny dla ludzi z twojego otoczenia. Poproś Mojego Ducha, aby się przez ciebie objawiał, gdy będziesz przemierzać dzisiejszy dzień.

Trzymaj Moją dłoń z radosną ufnością, wiedząc, że nigdy cię nie opuszczę. Pada na ciebie Światło Mojej Obecności. Rozświetlaj świat, odbijając prawdę o tym, Kim jestem.

J 8,12; MT 5,14-16; 2 KOR 3,18; WJ 3,14

15 LIPCA

NIE TROSZCZ SIĘ O JUTRO! To nie sugestia, lecz polecenie. Podzieliłem czas na dni i noce, aby twoje życie składało się krótszych odcinków, możliwych do ogarnięcia. Wystarczy ci Mojej łaski, ale tylko na dzisiejszy dzień. Martwiąc się o przyszłość, wkładasz troski kolejnych dni do swojego lichego plecaka. Uginasz się pod jego ciężarem, a Ja przecież nigdy nie chciałem, abyś go dźwigał. Zrzuć ten męczący ciężar w jednym krótkim porywie zaufania. Niespokojne myśli plączą ci się po zakamarkach umysłu, ale ufność pozwala ci natychmiast doświadczyć Mojej Obecności. Gdy przez ufność potwierdzasz swoją wiarę, kajdany trosk natychmiast pękają. Ufaj Mi nieprzerwanie, a będziesz mógł nieustannie cieszyć się Moją Obecnością.

MT 6,34; 2 KOR 12,9; PS 62,9

14 LIPCA

NIE ZBACZAJ ze ścieżki, którą dla ciebie wybrałem. Twoje pragnienie życia blisko Mnie raduje Moje serce. Mógłbym od razu obdarować się duchowymi bogactwami, których łakniesz, ale nie taki jest Mój względem ciebie plan. Razem będziemy pokonywać drogę wiodącą na wysoką górę. Wędrówka bywa wyczerpująca, a ty jesteś słaby. Kiedyś będziesz tańczył z lekkością na wysokich szczytach, ale teraz stąpasz ciężko i z trudem. Pragnę tylko tego, abyś zrobił kolejny krok, trzymając Mnie mocno za rękę, dzięki czemu nie upadniesz i nie zboczysz z trasy. Choć droga jest trudna, a krajobraz wydaje się monotonny, za zakrętem rozciągają się bajeczne widoki. Zostań na drodze, którą dla ciebie wybrałem; jest to prawdziwa ścieżka Życia.

PS 37,23-24; PS 16,11

13 LIPCA

CHCĘ, ABYŚ DOŚWIADCZYŁ jednego z bogactw zbawienia - Radości z bycia kochanym nieprzemijającą, doskonałą Miłością. Nieustannie się oceniasz, bazując na swoim wyglądzie, zachowaniu i emocjach. Gdy to, co widzisz w lustrze, ci się podoba, czujesz się odrobinę bardziej godny Mojej Miłości. Gdy wszystko dobrze się układa i jesteś z siebie zadowolony, łatwiej ci uwierzyć w to, że jesteś Moim ukochanym dzieckiem. Jeśli zaś czujesz się zniechęcony, często zaglądasz w głąb siebie i próbujesz poprawiać to, co wymaga zmiany.

Nie próbuj „naprawiać” swojego wewnętrznego mechanizmu; lepiej spójrz na Mnie, Ukochanego twej duszy. Zamiast marnować energię na wydawanie sądów na własny temat, wykorzystają ją na chwalenie Mnie. Pamiętaj, że widzę cię odzianego w sprawiedliwość i opromienionego światłem Mojej Miłości.

EF 2,7-8; HBR 3,1; PS 34,6

12 LIPCA

ILEKROĆ MASZ POCZUCIE, ŻE SIĘ ODE MNIE ODDALIŁEŚ, wyszepcz Moje Imię z sercem pełnym Miłości i zaufania. Ta prosta modlitwa pomoże ci ponownie uświadomić sobie Moją przy tobie Obecność.

Ludzie nieustannie nadużywają Mojego imienia, traktując je jak przekleństwo. Ich słowne ataki dosięgają bram nieba; słyszę i zapamiętuję każde słowo. Gdy z ufnością wymawiasz szeptem Moje Imię, koisz Moje zbolałe uszy. Zgrzyt ziemskich bluźnierstw nie może się równać z dźwiękiem słowa „Jezus” wypowiadanego z ufnością przez jedno z Moich dzieci. Moje Imię ma moc błogosławienia zarówno tobie, jak i Mnie, moc, której nie jesteś w stanie pojąć.

10 LIPCA

ODPOCZNIJ W MOJEJ SPOKOJNEJ OBECNOŚCI. Nie dopuść do tego, aby napięcie związane z pragnieniem sukcesu i perfekcjonizmem, wdarło się w świętą przestrzeń naszej duchowej łączności. Gdy przebywasz z kimś, komu w pełni ufasz, czujesz się swobodnie. Jest to jeden z radosnych aspektów prawdziwej przyjaźni. Choć jestem Panem panów i Królem królów, pragnę być też twoim bliskim Przyjacielem. Rani mnie, gdy jesteś przy Mnie spięty lub zachowujesz się pretensjonalnie. Znam cię od twojej najgorszej i najlepszej strony. Pragnę, abyś ufał Mi na tyle, aby być przy Mnie sobą. Gdy zachowujesz się naturalnie, mogę wydobyć z ciebie wszystko, co najlepsze - talenty, które sam zasiałem w twojej duszy. Odpręż się i ciesz się naszą przyjaźnią.

AP 17,14; J 15,13-15

9 LIPCA

ODSUŃ OD SIEBIE ZMARTWIENIA na tyle, aby usłyszeć, jak do ciebie mówię. Przemawiam łagodnym głosem, z głębi twojego jestestwa. Twoje myśli pędzą w tę i z powrotem, zapętlając się w sieć niepokoju. Gdy kiełkują w tobie Moje myśli, wplątują się w tę lepką sieć. Wówczas Mój głos staje się przytłumiony i słyszysz tylko szum. Poproś Mojego Ducha, aby wyciszył twój umysł, żebyś mógł myśleć Moimi myślami. Ta umiejętność to wielka korzyść płynąca z bycia Moim dzieckiem, stworzonym na Moje podobieństwo.

Nie daj się ogłuszyć hałasowi świata i własnych myśli, lecz przemieniaj się przez odnawianie umysłu. Trwaj w ciszy w Mojej Obecności, a Moje myśli „przeprogramują” twój umysł.

PWT 30,20; RDZ 1,27; RZ 12,2

8 CZERWCA

CHCĘ CIĘ MIEĆ CAŁEGO, przepełnionego Światłem Mojej Obecności. Poświęciłem dla ciebie wszystko, stając się człowiekiem, umarłem za twoje grzechy i zmartwychwstałem. Niczego przede Mną nie ukrywaj. Pozwól, aby Światło Mojej Miłości opromieniło twoje najbardziej sekretne myśli. Każdą twoją myśl mogę oczyścić i wyprowadzić z mroku.

Wiem o tobie wszystko, o wiele więcej niż ty sam. Jednak powstrzymuję się przed tym, aby cię „naprawiać”, i czekam, aż sam zwrócisz się do Mnie o pomoc. Wyobraź sobie, jak wielkiej wymaga to powściągliwości, skoro dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Szukaj Mojego Oblicza z pojętnym duchem. Przyjdź do Mnie z dziękczynieniem i pragnieniem wewnętrznych zmian.

MT 28,18; PS 100,4

7 LIPCA

UFAJ MI WSZYSTKIMI SWOIMI MYŚLAMI. Wiem, że niektóre z twoich myśli są nieświadome lub półświadome i nie obarczam cię odpowiedzialnością za nie. Ale swoimi świadomymi myślami możesz sterować dużo sprawniej, niż ci się wydaje. Ucz się myśleć o Mnie z zaufaniem i wdzięcznością, a stanie się to dla ciebie naturalne. Odrzucaj negatywne i grzeszne myśli, gdy tylko zdasz sobie z nich z sprawę. Nie próbuj ich przede Mną ukrywać; wyznaj Mi je, zostaw je Mnie i ruszaj w dalszą drogę z lekkim sercem. Ten sposób kontrolowania myśli sprawi, że będziesz nieustannie skupiony na Mojej Obecności i nie zboczysz z drogi Pokoju.

PS 20,7; 1 J 1,9; ŁK 1,79

6 LIPCA

JESTEM TWOIM BOGIEM OJCEM. Słuchaj Mnie! Przekonaj się, co to znaczy być dzieckiem wiecznego Króla. Musisz być Mi oddany - to naj- pierwszy z twoich obowiązków. Powinność ta jest tak naprawdę radosnym przywilejem - niemal luksusem. Często masz poczucie winy, robiąc w swoim życiu miejsce dla Mnie i naszych wspólnych chwil. Świat chce wtłoczyć cię w swoją formę i zagarnąć ten czas, który Mi poświęcasz. Ziemskie siły zniekształcają też twoje sumienie, które czyni ci wyrzuty, gdy robisz to, na czym Mi najbardziej zależy - szukasz Mojego Oblicza. Wsłuchuj się we Mnie pośród jazgotu głosów, które próbują rozproszyć twoją uwagę. Poproś Mojego Ducha, aby sprawował kontrolę nad twoim umysłem, ponieważ On i Ja działamy w idealnej harmonii. Bądź spokojny i uważny w Mojej Obecności. Stoisz na świętej ziemi.

IZ 9,5; ZA 9,9; RZ 8,15-16; WJ 3,5

5 LIPCA

ZBLIŻ SIĘ DO MNIE z kochającym sercem, świadom tego, że twój kielich jest pełen błogosławieństw. Wdzięczność pozwala ci widzieć wszystko wyraźniej i cieszyć się naszą miłosną relacją. Nic nie zdoła odłączyć cię od Mojej Miłości! Oto podstawa twojego bezpieczeństwa. Gdy tylko zaczynasz czuć się niespokojny, przypomnij sobie, że to Ja jestem jedynym źródłem twojego bezpieczeństwa, a na Mnie możesz całkowicie polegać.

Nigdy nie będziesz w stanie panować nad tym, co się dzieje w twoim życiu, ale możesz się odprężyć i ufać, że właściwie pokieruję twoimi sprawami. Zamiast dążyć do przewidywalnego, bezpiecznego życia, staraj się Mnie dogłębniej poznać. Pragnę, aby twoje życie było cudowną przygodą, ale żeby tak się stało, musisz zboczyć z dobrze znanych ścieżek. Nieustannie dokonuję czegoś nowego w swoich ukochanych dzieciach. Rozglądaj się za wszystkim, co dla ciebie przygotowałem.

RZ 8,38-39; ps. 56,4-5; IZ 43,19

4 LIPCA

ODDAJĄC MI CZEŚĆ w Duchu i prawdzie, dołączasz do chórów anielskich, nieustannie stojących przed Moim tronem. Choć ty nie możesz ich usłyszeć, twoje pochwalne i dziękczynne słowa słychać w niebie wyraźnie. Trafiają tu także twoje prośby, ale to wdzięczność jest tym, co toruje drogę do Mojego serca.

Gdy wszystkie dzielące nas przeszkody rozpadną się, zasypie cię nieprzebrane bogactwo Moich błogosławieństw. Największym z nich jest nasza bliskość - obfita Radość i Pokój w Mojej Obecności. Staraj się Mnie wychwalać i składać Mi dziękczynienie przez cały dzisiejszy dzień.

J 4,23-24; PS 100,4

3 LIPCA

MOJE DZIECI uczyniły sobie rozrywkę z oceniania siebie i innych. Ale to Ja jestem jedynym kompetentnym Sędzią - Sędzią, który oczyścił cię z zarzutów własną krwią. Twoje uniewinnienie zostało okupione Moją niezrównaną ofiarą. Dlatego właśnie jestem głęboko urażony, gdy słyszę, jak Moje dzieci osądzają innych i pławią w nienawiści do samych siebie.

Żyj blisko Mnie i zagłębiaj się w Moje Słowo, a Duch Święty będzie tobą kierował i - w razie potrzeby - korygował twoje zachowanie. Dla tych, którzy należą do Mnie, nie ma już potępienia. ŁK 6,37; 2 TM 4,8; TT 3,5; RZ 8,1

2 LIPCA

POZWÓL, ŻE POKAŻĘ CI, jak powinieneś przeżyć dzisiejszy dzień. Nieustannie cię prowadzę, więc możesz się odprężyć i cieszyć Moją Obecnością w tej właśnie chwili. Dobre życie jest zarówno kwestią dyscypliny, jak i formą sztuki. Skoncentruj się na tym, aby być blisko Mnie, boskiego Artysty.

Zdyscyplinuj swoje myśli, aby Mi ufać, gdy działam w twoim życiu zgodnie z własnym upodobaniem. Zanoś modły w każdej sprawie, a wynik zostaw w Moich rękach. Nie lękaj się Mojej woli, ponieważ dążę do tego, co dla ciebie najlepsze. Weź głęboki oddech i zanurkuj w głębiny bezbrzeżnego zaufania. Na dole są Moje ramiona wieczne.

PS 5,3-4; PWT 33,27

1 LIPCA

JESTEM OBFITOŚCIĄ ŻYCIA I ŚWIATŁA. Gdy „nasiąkasz” Moją Obecnością, czujesz przypływ energii, a ciężar, który dźwigasz, staje się lżejszy. Obcując ze Mną, przenosisz swoje ciężkie brzemię na Moje silne ramiona. Gdy kierujesz na Mnie swój wzrok, zaczynasz patrzeć na swoje życie z Mojej perspektywy. Nasze spotkania są niezbędne, abyś mógł uporządkować swoje myśli i wygładzić materię nadchodzącego dnia. Bądź gotów walczyć o ten cenny czas spędzany ze Mną.

Na twojej drodze może stanąć wiele wrogich sił: twoja własna chęć pozostania dłużej w łóżku; zły, który stara się odwrócić ode Mnie twoją uwagę; rodzina, przyjaciele i twój wewnętrzny krytyk, którzy woleliby, abyś spędzał czas bardziej produktywnie. Gdy coraz goręcej pragniesz Mnie zadowolić, zyskujesz siły, aby odeprzeć tych przeciwników. Raduj się we Mnie, bo jestem najgłębszym Pragnieniem twego serca.

PS 48,10; PWT 33,12; PS 37,4

 

30 CZERWCA

JA JESTEM PRAWDĄ - Tym, który przyszedł, aby cię wyzwolić. Daję ci wolność, gdy pozwalasz Mojemu Duchowi sprawować kontrolę nad swoimi myślami i uczynkami. Z dnia na dzień wyswobadzasz się coraz bardziej, aby w końcu stać się takim, jakim chciałem, byś był, stwarzając cię. Tak działam w tobie, gdy poddajesz się Mojemu Duchowi. Owoce tego działania są najobfitsze, gdy trwasz w ciszy w Mojej Obecności, skupiając się na Mnie całą swoją istotą.

Niech Moje myśli wartkim strumieniem wleją się w twoją świadomość, przynosząc ci jeszcze obfitsze Życie. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Gdy za Mną podążasz, prowadzę cię nowymi ścieżkami, o istnieniu, których nie miałeś pojęcia. Nie martw się tym, co przed tobą. Chcę, abyś znalazł bezpieczeństwo w świadomości, że Mnie znasz - że znasz Tego, który umarł, aby cię wyzwolić. J 8,32; FLP 2,13; J 14,6

29 CZERWCA

BĄDŹ ŚWIADOM Mojej przy tobie Obecności, gdy tylko wstajesz rano z łóżka. Być może nie myślisz jeszcze wtedy jasno, ale Ja owszem. Rankiem, zanim nawiążesz ze Mną kontakt, twoje myśli często przepełnia niepokój. Zaproś Mnie do swoich myśli, wypowiadając szeptem Moje Imię. W mgnieniu oka dzień pojaśnieje i stanie się bardziej przyjazny. Nie możesz obawiać się dnia, który pulsuje Moją Obecnością. Czujesz się pewniejszy, wiedząc, że jestem z tobą i że niczemu nie stawiasz czoła w pojedynkę.

Źródłem niepokoju jest stawianie sobie niewłaściwego pytania: „Jeśli stanie się to czy tamto, czy sobie poradzę?” Tak naprawdę chodzi nie o to, czy sam sobie z daną sytuacją poradzisz, tylko o to, czy ty i Ja podołamy jej razem. To właśnie fakt, że ze wszystkim zmagamy się wspólnie, daje ci pewność, której potrzebujesz, aby radośnie stawiać czoła wyzwaniom, jakie niesie dzień.

PS 5,4; PS 63,2; FLP 4,13

28 CZERWCA

SKOSZTUJ I ZOBACZ, JAKI JESTEM DOBRY. To polecenie zawiera w sobie zachętę do doświadczania Mojej żywej Obecności oraz obietnicę: im częściej Mnie doświadczasz, tym bardziej przekonujesz się o Mojej dobroci. Dzięki temu będziesz w stanie wędrować przez życie z wiarą. W obliczu przeciwności ludzie zaczynają wątpić w Moją dobroć.

Moje drogi są tajemnicą - nawet dla tych, którzy dobrze Mnie znają. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi Moje - nad twoimi drogami i myśli Moje - nad twoimi myślami. Nie staraj się zrozumieć Moich dróg. Zamiast tego bądź ze Mną, ciesząc się Mną i doświadczając Mojej dobroci.

PS 34,9; IZ 55,8-9

27 CZERWCA

ODPOCZNIJ ZE MNĄ PRZEZ CHWILĘ. Ostatnio wspinasz się stromą, wyboistą ścieżką. Drogę przed tobą spowija mgła niepewności. Nie patrz ani do tyłu, ani przed siebie. Skoncentruj się na Mnie, swoim nieodłącznym Towarzyszu. Ufaj, że zaopatrzę cię we wszystko, co będzie ci potrzebne w podróży. Stworzyłem czas, aby cię chronił. Nie zniósłbyś widoku całego swojego życia naraz. Choć czas Mnie nie ogranicza, spotykam się z tobą w tej konkretnej chwili. Pokrzep się w Moim towarzystwie, głęboko oddychając Moją Obecnością. Najwyższy poziom zaufania przejawia się w umiejętności cieszenia się Mną w każdej chwili. Jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz.

PS 143,8; RDZ 28,15

25 CZERWCA

WYCIĄGNIJ DŁONIE i otwórz serce, aby przyjąć ten dzień, jako cenny dar ode Mnie. Każdy poranek rozpoczynam wschodem słońca, obwieszczając światu Moją promienną Obecność. Planuję twój dzień, jeszcze zanim wstaniesz z łóżka. Niecierpliwie wyczekuję twojej pierwszej myśli. Cieszę się, gdy spoglądasz ku Mnie. Przynieś Mi dar dziękczynienia, który otwiera twoje serce na głęboką łączność ze Mną.

Ponieważ jestem Bogiem wszelkich błogosławieństw, wdzięczność jest najlepszym sposobem na to, aby się do Mnie zbliżyć. Śpiewaj Mi pochwalne pieśni; mów o Moich cudownych dziełach. Pamiętaj, że raduję się wielce nad tobą; weselę się nad tobą z śpiewaniem.

PS 118,24; PS 95,2; SO 3,171

24 CZERWCA

TRZYMAJ MOJĄ DŁOŃ I UFAJ. Dopóki jesteś świadom Mojej Obecności przy tobie, wszystko jest w porządku. Potknięcie się w blasku Mojego Światła jest prawie niemożliwe. Stworzyłem cię w taki sposób, abyś odnajdywał we Mnie większą Radość niż w czymkolwiek innym. Jestem najgłębszym spełnieniem wszystkich pragnień twojego serca. Trwożne, niespokojne myśli nikną w Świetle Mojej Obecności.

Gdy się ode Mnie odwracasz, stajesz się bezbronny wobec mroku, którego na świecie nigdy nie braknie. Nie dziw się, jak łatwo ci zgrzeszyć, gdy nie trzymasz mocno Mojej dłoni. Na ziemi zależność jest postrzegana, jako przejaw niedojrzałości, ale w Moim królestwie jest miarą dojrzałości.

IZ 41,10; PS 62,6-7

23 CZERWCA

NIECH MOJA MIŁOŚĆ PRZEPŁYWA PRZEZ CIEBIE WARTKIM STRUMIENIEM, zmywając strach i zwątpienia. Chcąc okazać Mi zaufanie, musisz uwzględniać Mnie, obmyślając drogę wyjścia z tej czy innej sytuacji. Ponieważ obiecałem ci swą nieustanną Obecność, możesz mieć pewność, że nigdy nie stawiasz niczemu czoła w pojedynkę. Moje dzieci wychowują się na prawdzie o tym, że jestem stale przy nich, lecz mimo wszystko błądzą jak we mgle, nieświadome Mojej kochającej Obecności.

Jakże Mnie to zasmuca! Gdy wędrujesz ze Mną przez swoje dni i zdajesz się na Mnie z ufnością, koisz Moje obolałe serce. Ilekroć twoje myśli zaczynają błądzić, łagodnie skieruj je w Moją stronę. Tym, na czym Mi najbardziej zależy podczas naszej wspólnej wędrówki, jest wytrwałość, nie doskonałość.

PS 52,10; PWT 31,6; EF 4,30

22 CZERWCA

PODZIĘKUJ MI za wszystko, co cię trapi. Jesteś na granicy buntu, niebezpiecznie bliski tego, aby pogrozić Mi pięścią. Czujesz pokusę, aby odrobinę ponarzekać na to, jak cię traktuję. Ale gdy przekroczysz tę linię, potoki gniewu i żalu nad samym sobą mogą cię ponieść w nieznane. Najlepszą formą ochrony przed tym błędem jest dziękczynienie. Nie możesz Mi dziękować i przeklinać Mnie jednocześnie.

Dziękowanie Mi za próby może z początku wydać ci się niezręczne. Ale jeśli wytrwasz, wypowiedziane w wierze słowa wdzięczności w końcu odmienią twoje serce. Wdzięczność otwiera ci oczy na Moją Obecność, która usuwa twoje problemy w cień.

PS 116,17; FLP 4,4-6

21 CZERWCA

TRWAJ PRZY MNIE CIERPLIWIE, a Ja będę cię błogosławił. Nie przybiegaj do Mnie z umysłem udręczonym świadomością uciekającego czasu. Ja bytuję poza czasem - jestem Ten, Który jest, Który był i Który przychodzi. Dla ciebie czas stanowi formę ochrony; jesteś wątłą istotą, która nie poradziłaby sobie z życiem, gdyby nie było ono podzielone na dwudziestoczterogodzinne odcinki. Ale czas bywa też tyranem, niestrudzenie tykając w twojej głowie. Naucz się nad nim panować, w przeciwnym razie to on będzie panował nad tobą.

Choć jesteś uzależniony od czasu, staraj się ze Mną spotkać poza jego granicami. Gdy skupisz się na Mojej Obecności, ograniczenia czasowe i czekające cię zadania staną się nieistotne. Będę cię błogosławił i strzegł, rozpromieniając nad tobą Moje Oblicze i dając ci Pokój.

18 CZERWCA

JESTEŚ MOIM UKOCHANYM DZIECKIEM. Wybrałem cię przed założeniem świata, abyś szedł ze Mną ścieżką, którą wytyczyłem specjalnie dla ciebie. Zamiast próbować przejrzeć Moje względem ciebie plany, skupiaj się na dotrzymywaniu Mi kroku. Jeśli wierzysz, że Moje plany są pełne pokoju, a nie zguby, możesz się odprężyć i cieszyć chwilą bieżącą.

Twoja nadzieja i przyszłość mają swoje źródło w niebie, gdzie czeka cię wieczna błogość. Żadna siła nie może odebrać ci twojego dziedzictwa, na które składają się niewyobrażalne bogactwa i niepojęte szczęście. Czasem daję ci przedsmak tej chwalebnej przyszłości, aby cię zachęcić i pobudzić do działania. Jednak twoim głównym celem powinna być bliskość ze Mną. Tempo, które wyznaczam, sprzyja twoim potrzebom i realizacji Moich celów.

EF1,4; PRZ 16,9; JR 29,11; EF 1,13-14

17 CZERWCA

NAUCZ SIĘ ŚMIAĆ z samego siebie do woli. Nie traktuj siebie i swojej sytuacji zbyt poważnie. Odpręż się i wiedz, że jestem Emmanuel, Bóg z tobą. Gdy twoim największym pragnieniem jest wypełnianie Mojej woli, życie nie wydaje się już takie groźne. Przestań usiłować mieć nadzór nad Moimi zadaniami - sprawami, które są poza twoją kontrolą. Znajdź wolność, akceptując własne ograniczenia.

Śmiech sprawia, że twoje brzemię staje się lżejsze, a serce unosi się w niebiańskie krainy. Radosne tony wzlatują w przestworza i łączą się z anielskimi pieśniami pochwalnymi. Raduję się, słysząc śmiech swoich dzieci - tak jak każdy rodzic. Przepełnia Mnie radość, gdy widzę, że ufasz Mi na tyle, by móc beztrosko cieszyć się życiem. Zrzuć ze swoich barków ciężar ziemskich spraw, który odbiera ci Radość Mojej Obecności. Lepiej weź na siebie Moje jarzmo i ucz się ode Mnie. Albowiem jarzmo Moje jest słodkie, a Moje brzemię lekkie.

PRZ 17,22; PRZ 31,25; MT 1,23; MT 11,28-30

15 CZERWCA

GDY PRZYCHODZISZ DO MNIE skupiony i ufny, dodaję ci sił. Potrzebujesz otuliny ciszy, aby wpatrywać się w to, co niewidzialne. Ponieważ jestem niewidzialny, nie możesz pozwolić, aby twoje myślenie zdominowały zmysły. Przekleństwem dzisiejszych czasów jest nadmiar zmysłowych bodźców, przeszkadzający w postrzeganiu niewidzialnego świata.

Jednak widzialny świat także obwieszcza Moją Chwałę tym, którzy mają oczy do patrzenia i uszy do słuchania. Jeśli chcesz być jednym z nich, powinieneś koniecznie spędzać ze Mną czas sam na sam. Chodzi o to, abyś był świadom tego, co niewidzialne, chociaż żyjesz w widzialnym świecie. 2 KOR 4,18; IZ 6,3; PS 130,5

14 CZERWCA

UKOCHAŁEM CIĘ odwieczną Miłością. Znałem cię, jeszcze zanim powstał czas. Długie lata pływałeś w morzu bezsensu, szukając Miłości i nadziei. Przez cały ten czas podążałem za tobą i marzyłem o tym, aby ze współczuciem wziąć cię w ramiona. Gdy nadszedł właściwy moment, objawiłem ci swoje Oblicze. Wydobyłem cię z morza rozpaczy i złożyłem na stabilnym gruncie. Czasem czujesz się nagi - wystawiony na działanie Światła Mojej Obecności, w którym nic się nie ukryje.

Jednak przyodziałem cię w szatę z gronostajów - Mój płaszcz sprawiedliwości. Śpiewam ci miłosną pieśń, która nie ma początku ani końca. Tchnąłem sens w twój umysł i harmonię w twoje serce. Śpiewaj Moją pieśń wraz ze Mną. Razem będziemy wydobywać innych z ciemności i powoływać do Mojego cudownego Światła.

JR 31,3; IZ 61,10; 1 P 2,9X

12 CZERWCA

CHCĘ CI POMÓC przemierzyć ten dzień. Istnieje wiele możliwych ścieżek, którymi możesz pójść, zanim wieczorem położysz się spać. Zwracaj baczną uwagę na liczne rozwidlenia i nie zapominaj o Mojej Obecności. Przemierzysz ten dzień w taki albo inny sposób. Możesz jęczeć i narzekać, powłóczyć nogami i potykać się, co kilka kroków. Dobrniesz w ten sposób do wieczora, ale jest lepszy sposób: możesz iść ze Mną ścieżką Pokoju, wspierając się na Mnie, gdy tylko potrzebujesz. Wciąż będziesz napotykał trudności, ale stawisz im pewnie czoła, polegając na Mojej sile. Podziękuj Mi za każdy problem, z którym musisz się mierzyć, i patrz, jak przemieniam próby w błogosławieństwa.

1 KOR 10,10; ŁK 1,79

11 CZERWCA

MIEJ UFNOŚĆ i się nie lękaj, bo jestem twoją Mocą i Pieśnią. Nie marnuj swoich sił na strach. Spożytkuj je na to, aby Mi ufać i śpiewać Moją Pieśń. Walka o panowanie nad twoim umysłem jest zacięta, a lata trosk uczyniły cię podatnym na ataki wroga. Musisz więc czujnie strzec swoich myśli. Nie gardź swoją słabością: wykorzystuję ją, aby przyciągnąć cię do siebie.

To, że nieustannie Mnie potrzebujesz, rodzi między nami wielką bliskość, która jest warta wszystkich twoich wysiłków. Nie jesteś sam w walce o swój umysł. Mój Duch, który w tobie mieszka, jest zawsze gotów ci pomóc w twoich zmaganiach. Poproś Go, aby panował nad twoim umysłem; On obdarzy cię Życiem i Pokojem.

IZ 12,2; RZ 8,6

10 CZERWCA

ODPOCZNIJ WE MNIE, MOJE DZIECKO. Niech twój umysł odetchnie od planowania i przewidywania. Nieustannie się módl, prosząc Mojego Ducha, aby panował nad wszystkim, co się dziś wydarzy. Pamiętaj, że podróżujesz w Moim towarzystwie. Usiłując zajrzeć w przyszłość i przygotować się na każdą ewentualność, ignorujesz swojego nieodłącznego Towarzysza, który cały czas ci pomaga.

Wpatrujesz się w dal z niepokojem i nawet nie czujesz, jak mocno ściskam twoją rękę. To takie niemądre, Moje dziecko! Pamięć o Mnie jest twoim codziennym obowiązkiem. Nigdy nie zapominaj o Mojej Obecności przy tobie. Dzięki temu będziesz odpoczywać we Mnie przez cały dzień, co dzień.

1 TES 5,17; PS 62,6

9 CZERWCA

STARAJ SIĘ ŻYĆ W MOJEJ MIŁOŚCI, która zakrywa wiele grzechów - zarówno twoich, jak i cudzych. Noś Moją Miłość niczym świetlisty płaszcz okrywający całe ciało. Nie lękaj się, gdyż doskonała Miłość usuwa lęk. Spoglądaj na innych przez soczewki Miłości; patrz na nich z Mojej perspektywy. Dzięki temu będziesz kroczył w Świetle i sprawisz Mi przyjemność.

Chcę, aby Ciało wierzących jaśniało Blaskiem Mojej Obecności. Smucę się, gdy strefa mroku pochłania Moje miłosne Światło. Wróć do Mnie, Jam jest twoją Pierwotną Miłością! Wpatruj się we Mnie w splendorze Mojej świętości, a Moja Miłość ponownie opromieni cię swoim Blaskiem.

1 P 4,8; 1 J 4,18; AP 2,4

8 CZERWCA

CHCĘ CIĘ MIEĆ CAŁEGO, przepełnionego Światłem Mojej Obecności. Poświęciłem dla ciebie wszystko, stając się człowiekiem, umarłem za twoje grzechy i zmartwychwstałem. Niczego przede Mną nie ukrywaj. Pozwól, aby Światło Mojej Miłości opromieniło twoje najbardziej sekretne myśli. Każdą twoją myśl mogę oczyścić i wyprowadzić z mroku.

Wiem o tobie wszystko, o wiele więcej niż ty sam. Jednak powstrzymuję się przed tym, aby cię „naprawiać”, i czekam, aż sam zwrócisz się do Mnie o pomoc. Wyobraź sobie, jak wielkiej wymaga to powściągliwości, skoro dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Szukaj Mojego Oblicza z pojętnym duchem. Przyjdź do Mnie z dziękczynieniem i pragnieniem wewnętrznych zmian.

MT 28,18; PS 100,4

7 CZERWCA

SPOWIJAM CIĘ CAŁEGO kokonem Światła. Moja Obecność przy tobie to pewnik, bez względu na to, czy jesteś jej świadom. Twoją świadomość może blokować wiele rzeczy, ale głównym winowajcą jest zatroskanie. Moje dzieci często traktują zmartwienia, jako nieuniknioną część życia. Jednak prawda jest taka, że troski są przejawem braku wiary; to coś, czego nie znoszę.

Kto sprawuje władzę nad twoim życiem? Ty? Jeśli tak, to masz poważny powód do zmartwienia. Jeśli to Ja trzymam stery, zatroskanie nie tylko nie ma sensu, ale wręcz przynosi efekt odwrotny od zamierzonego. Gdy zaczynasz się czymś niepokoić, powierz Mi swój kłopot. Odsuń się nieco i skup na Mnie. Albo sam rozwiążę twój problem, albo pokażę ci, jak możesz sobie z nim poradzić. Na tym świecie będziesz miał problemy, ale nie wolno ci tracić Mnie z oczu.

ŁK 12,22-31; J 16,33

6 CZERWCA

SZUKAJ MOJEGO OBLICZA, a znajdziesz zaspokojenie swoich najgłębszych pragnień. Mój świat jest pełen piękna, które ma przywodzić na myśl Mnie i przypominać o Mojej stałej Obecności. Ziemia nieustannie obwieszcza Moją Chwałę tym, którzy mają oczy do patrzenia i uszy do słuchania.

Zanim zacząłeś Mnie intensywnie szukać, twój umysł spowijały ciemności. Postanowiłem napełnić cię Moim światłem, abyś mógł być latarnią dla innych. Jednak nie ma tu miejsca na dumę; twoją rolą jest odbijanie światła Mojej Chwały. To Ja jestem Panem!

PS 105,4; PS 19,2-3; IZ 60,2

5 CZERWCA

PAMIĘTAJ, ŻE ŻYJESZ w zepsutym świecie - w świecie chorym, skażonym grzechem. Frustracja i porażki często są wynikiem dążenia do doskonałości na tej ziemi. A przecież w tym świecie nie ma nic doskonałego oprócz Mnie. To dlatego nasza bliskość zaspokaja twoje głębokie pragnienia i napełnia cię Radością.

Tęsknotę za doskonałością zasiałem w każdym ludzkim sercu. To dobre pragnienie, które tylko Ja mogę zaspokoić. Jednak wiele z Moich dzieci szuka tego spełnienia w innych ludziach oraz ziemskich przyjemnościach i osiągnięciach. W ten sposób tworzą sobie bożki, którym oddają pokłon. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Uczyń Mnie najgłębszą potrzebą swojego serca. Pozwól Mi zaspokajać twoje pragnienie doskonałości.

WJ 20,3; PS 37,4

4 CZERWCA

TRAKTUJ TRUDNE CHWILE, jako okazję do tego, aby okazać Mi swoje zaufanie. Ze Mną u swojego boku i Moim Duchem w sercu jesteś w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Gdy ścieżka przed tobą jest najeżona przeszkodami, uważaj, aby nie oceniać poziomu swoich sił pod kątem czekających cię wyzwań. Inaczej na pewno ogarnie cię niepokój. Beze Mnie nie pokonałbyś nawet pierwszej przeszkody!

Gdy czeka cię trudny dzień, złap Mnie mocno za rękę i pozostawaj ze Mną w bliskim kontakcie. Niech wdzięczność i zaufanie przesycą twoje myśli i słowa. Bez względu na to, jakie problemy przyniesie dzień, zachowam cię w Pokoju, jeśli nie będziesz się ode Mnie oddalał.

JK 1,2; FLP 4,13; IZ 26,3X

3 CZERWCA

CHCĘ STANOWIĆ CENTRUM całej twojej istoty. Gdy intensywnie o Mnie myślisz, Mój Pokój zajmuje miejsce twoich lęków i trosk. Te wrogie siły otoczą cię ciasnym kręgiem, szukając wejścia, więc musisz zachowywać czujność. Niech ufność i wdzięczność stoją na straży, odpędzając od ciebie strach. W Mojej Miłości, która nieustannie roztacza nad sobą swój Blask, nie ma lęku. Trwaj w ciszy w Moim miłosnym Świetle, a Ja będę cię napełniać Moim promiennym Pokojem. Skieruj wszystkie swoje siły na to, aby Mnie kochać i Mi ufać.

2 TES 3,16; 1 J 4,18

2 CZERWCA

ODPOCZNIJ W MOJEJ KOJĄCEJ, świętej Obecności. Zatrzymaj się, a Ja będę przemieniał twój umysł i serce. Porzuć troski i zmartwienia, aby przyjąć Mój Pokój. Zatrzymaj się i we Mnie uznaj Boga. Nie bądź jak faryzeusze, którzy piętrzyli przepisy, tworząc własne pojęcie pobożności. Faryzeusze byli tak pochłonięci własnymi przykazaniami, że stracili z oczu Mnie.

Nawet w dzisiejszych czasach wymyślone przez człowieka zasady dotyczące chrześcijańskiego życia zniewalają wielu wierzących. Zasady te koncentrują się na uczynkach, a nie na Mnie. Jeśli chcesz stać się podobny do Mnie, musisz Mnie dogłębnie poznać.

W tym celu powinieneś spędzać ze Mną czas sam na sam. Odpręż się, zatrzymaj się i we Mnie uznaj Boga.

PS 46,11; 1 J 3,2

 1 CZERWCA

MAM SWÓJ UDZIAŁ w każdej chwili twojego życia. Starannie zaplanowałem każdy odcinek dzisiejszego szlaku, choć duża jego część może ci się wydać dziełem przypadku. Ponieważ świat jest zepsuty, masz wrażenie, że wszystko się rozpada. Spodziewaj się dziś kłopotów. Jednocześnie ufaj, że Moja droga jest nieskalana - nawet w tym niedoskonałym, pogmatwanym świecie.

Myśl o Mnie przez cały dzień i pamiętaj, że nigdy cię nie opuszczam. Podążaj krok w krok za Moim Duchem, który będzie cię chronił przed zbędnymi próbami, a przygotuje cię na te, które musisz znieść. Przeprawiając się przez szlam tego zepsutego świata, myślami bądź ze Mną w niebiańskich krainach. Gdy myślisz o tym, co Boskie, opromienia cię Światło Mojej Obecności, które daje ci niezachwiany Pokój i nieprzemijającą Radość.

PS 18,31; IZ 41,13

MAJ

Przyznajcie Pana chwałę jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana!

31 MAJA

POKÓJ, KTÓRY CI DAJĘ, przerasta twój umysł. Gdy większość swojej mentalnej energii przeznaczasz na to, by starać się zrozumieć, nie jesteś w stanie przyjąć tego cudownego daru. Zaglądam w twój umysł i widzę wirujące w szalonym pędzie myśli - biegną donikąd, nic nie osiągają. Tymczasem Mój Pokój krąży gdzieś nad tobą, szukając miejsca, gdzie mógłby osiąść.

Trwaj w Mojej Obecności, pozwalając Mi kontrolować swoje myśli. Niech Moje Światło przenika twój umysł i serce, aż w końcu zaczniesz jaśnieć Moim Blaskiem. To najskuteczniejszy sposób przyjęcia mojego Pokoju.

2 TES 3,16; HI 22,21

30 MAJA

NASZE SPOTKANIA powinny być niespieszne. Gdy jesteś w pośpiechu, twój umysł przeskakuje między Mną a czekającymi cię zadaniami. Odsuń wszystkie naglące sprawy na bok i stwórz wokół siebie bezpieczną przestrzeń - schronienie, w którym możesz odpocząć w Moim towarzystwie. Ja także pragnę tego czasu wzmożonej uwagi i wykorzystuję go, aby cię pobłogosławić - dodaję ci sił i przygotowuję cię na nadchodzący dzień. A zatem czas spędzony ze Mną jest mądrą inwestycją.

Złóż Mi ofiarę ze swojego cennego czasu. W ten sposób tworzysz wokół siebie świętą przestrzeń - przestrzeń przesyconą Moją Obecnością i Pokojem.

PS 119,27; 2 KRN 16,9; HBR 13,15

29 MAJA

JESTEM Z TOBĄ i nieprzerwanie nad tobą czuwam. Jam jest Emmanuel (Bóg z tobą); Moja Obecność otacza cię promienną Miłością. Nic nie może cię ode Mnie oddzielić, nawet najwspanialsze błogosławieństwa i najstraszniejsze próby. Niektóre z Moich dzieci chętniej zwracają się do Mnie w ciężkich chwilach, gdy są zmuszone się na Mnie wesprzeć. Inne czują się bliżej ze Mną związane, gdy ich życie jest pełne rzeczy dobrych. Składają Mi dzięki i wychwalają Moje Imię, a to otwiera wrota Mojej Obecności.

Wiem doskonale, czego potrzebujesz, aby się do Mnie zbliżyć. Przemierzaj każdy dzień, rozglądając się za tym, co dla ciebie przygotowałem. Przyjmuj każde zdarzenie, jako idealnie skrojone na twoje potrzeby. Gdy patrzysz na życie w ten sposób, najrozsądniejszą reakcją jest wdzięczność. Nie odrzucaj żadnego z Moich darów; szukaj Mnie w każdej sytuacji.

MT 1,23; KOL 2,6-7

28 MAJA

POZWÓL, ŻE NAMASZCZĘ CIĘ Moją Obecnością. Jam jest Król królujących i Pan panujących, który zamieszkuje Światłość niedostępną. Kiedy przystępujesz bliżej Mnie, Ja także zbliżam się do ciebie. Gdy przenika cię Moja Obecność, możesz czuć się onieśmielony Moją Mocą i Łaską. Poczucie, że jesteś przy Mnie nieskończenie mały, także jest formą czci.

Człowiek zwykł uważać się za miarę wszechrzeczy, ale jego umysł jest zbyt ograniczony, aby pojąć Moją majestatyczną wielkość. Dlatego właśnie większość ludzi w ogóle Mnie nie widzi, choć wszyscy we Mnie żyją, poruszają się i istnieją.

Ciesz się promiennym pięknem Mojej Obecności. Obwieszczaj Moje chwalebne Istnienie całemu światu!

1 TM 6,15-16; JK 4,8; DZ 17,28; PS 145,3-6

26 MAJA

W ŚWIECIE nieubłaganych zmian Ja jestem Tym, który nigdy się nie zmienia. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Szukaj we Mnie stabilności, której pragniesz.

Stworzyłem pięknie uporządkowany świat - świat, który odzwierciedla Moją doskonałość, ale utknął w niewoli grzechu i zła. Każdy człowiek na tej planecie stoi przed rozwartymi szczękami niepewności. Jedynym antidotum na to straszne zagrożenie jest zbliżenie się do Mnie. Ze Mną możesz stawić czoła niepewności z niezachwianym Pokojem.

AP 22,13; J 16,33

25 MAJA

ŚWIAT CIĘ ZA BARDZO PRZYTŁACZA, Moje dziecko. Twoje myśli biegną od jednego problemu do drugiego, nerwowo się zapętlając. Gdy tak się dzieje, przestajesz myśleć o Mnie i twój umysł pogrąża się w mroku. Pragnę ci pomóc, ale nie będę ograniczał twojej swobody. Stoję cicho pod ścianą twojej czaszki, czekając, aż przypomnisz sobie, że jestem z tobą.

Gdy odwrócisz się od problemów i skupisz na Mojej Obecności, od razu będzie ci lżej iść. Okoliczności być może się nie zmienią, ale będziemy dźwigać twój ciężar razem. Twój wewnętrzny przymus, aby wszystko „naprawiać”, ustąpi miejsca głębokiej, radosnej łączności ze Mną. Razem poradzimy sobie ze wszystkim, co przyniesie dzień.

IZ 41,10; SO 3,17; PS 34,20

24 MAJA

PRZYNIEŚ MI SWÓJ UMYSŁ, abym go pokrzepił i odnowił. Niech Moja Obecność przeniknie twoje myśli. Gdy twój umysł zwalnia, odprężasz się fizycznie i ponownie uświadamiasz sobie Moją Obecność. Świadoma pamięć o Mnie ma zasadnicze znaczenie dla twojego duchowego dobrostanu; to twoje duchowe koło ratunkowe.

Świat, w którym żyjesz, ma tak naprawdę więcej niż cztery wymiary. Oprócz trzech wymiarów przestrzennych i jednego wymiaru czasowego istnieje jeszcze wymiar otwartości na Moją Obecność. Ten wymiar przenika wszystkie inne, dając ci namiastkę nieba, gdy wciąż jeszcze przebywasz na ziemi. Jest to część Mojego przedwiecznego planu względem ludzkości. Zanim Adam i Ewa zostali wygnani z raju, spacerowali ze Mną po ogrodzie. Pragnę, żebyś spacerował ze Mną po ogrodzie swojego serca, gdzie stale mieszkam.

RDZ 3,8; PS 89,16

20 MAJA

PRZYJDŹ DO MNIE, gdy przygniata cię ciężar twoich win. Wyznaj Mi swoje grzechy, które znam doskonale, zanim cokolwiek powiesz. Trwaj w Świetle Mojej Obecności, przyjmując Moje wybaczenie i poddając się Mojej oczyszczającej i uzdrawiającej Mocy. Pamiętaj, że okryłem cię płaszczem sprawiedliwości, więc nic nie może cię ode Mnie oddzielić. Ilekroć potykasz się lub upadasz, jestem przy tobie, aby ci pomóc.

Człowiek ma tendencję do skrywania się przed własnymi grzechami, szukając schronienia w mroku. Tam zaczyna sobie pobłażać: użala się nad sobą, wytyka sobie winy i grzęźnie w nienawiści do samego siebie lub wypiera się swoich przewinień i nabiera przekonania o własnej nieomylności. Ale Ja jestem Światłością świata - Światłością, która zwycięża ciemność. Zbliż się do Mnie i trwaj w Moim Blasku, który rozprasza mrok i napełnia cię Pokojem.

1 J 1,7; IZ 61,10; J 8,12

19 MAJA

CHCĘ, ABYŚ WIEDZIAŁ, że w Mojej Obecności jesteś zupełnie bezpieczny. To fakt, który pozostaje niezależny od tego, co czujesz. Jesteś na drodze do raju i nic nie może cię zatrzymać. W niebie spotkasz się ze Mną twarzą w Twarz i doświadczysz Radości wykraczającej poza wszelki ziemski wymiar. Na ziemi też jestem przy tobie nieustannie, choć musisz na Mnie patrzeć oczami wiary. Będę ci towarzyszył po kres czasu i jeszcze dłużej - przez całą wieczność.

To, że możesz być absolutnie pewien Mojej Obecności, nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w twoich uczuciach. Kiedy zapominasz, że jestem z tobą, możesz czuć się samotny lub wystraszony. Przypomnij sobie o Mojej Obecności, a miejsce tych negatywnych uczuć zajmie Mój Pokój. Ucz się świadomie przemierzać ze Mną kolejne dni. 1 KOR 13,12; PS 29,11

18 MAJA

PRZYJDŹ DO MNIE. Odłóż swoje plany na bok i oddawaj Mi cześć w Duchu i prawdzie, niech Moja Chwała przeniknie cię do głębi. Ufaj Mi na tyle, aby podążać dziś za Mną i realizować Moje cele w wyznaczonym przeze Mnie czasie. Podporządkuj swoje rozliczne plany Mojemu Wielkiemu Planowi. Sprawuję zwierzchnią władzę nad każdą sferą twojego życia.

Musisz mieć do Mnie zaufanie i codziennie szukać Mojej drogi - oto wyzwanie, które stawiam przed tobą wciąż na nowo. Jeśli będziesz ślepo podążał drogą, do której przywykłeś, ominie cię wszystko, co dla ciebie przygotowałem. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi Moje - nad twoimi drogami i myśli Moje - nad myślami twoimi.

J 4,24; IZ 55,8-9

14 MAJA

JESTEM POTĘŻNYM BOGIEM. Nie ma dla Mnie nic niemożliwego. Moją wolą było realizować swoje cele, posługując się ludźmi słabymi, takimi jak ty. Twoja słabość powinna otwierać cię na Moją Moc. A zatem nie przejmuj się swoimi ograniczeniami i nie oceniaj codziennych wyzwań pod kątem swoich sił. Chcę, abyś pozostawał w łączności ze Mną i z ufnością polegał na Moich nieskończonych dobrach. Nie ulegaj panice, gdy przyjdzie ci stawić czoła niespodziewanym wyzwaniom. Pamiętaj, że jestem z tobą. Mów do Mnie i słuchaj, gdy mówię do ciebie poprzez trudne sytuacje. Nie jestem niedbałym Bogiem. Gdy zsyłam ci kłopoty, wyposażam cię zarazem we wszystko, czego potrzebujesz, aby sobie z nimi poradzić. Odpocznij w Mojej Obecności, ufając w Moją Moc.

ŁK 1,37; 2 KOR 12,9

13 MAJA

DZIĘKUJ MI w chwilach próby. Gdy wszystko zdaje się iść nie tak, jak powinno, szukaj okazji do rozwoju. Ale przede wszystkim jak najczęściej rezygnuj z walki o to, co doczesne, i składaj swoje troski w Moje ręce. Czy polegasz na tym, jak Ja organizuję twoje życie, czy wciąż próbujesz układać je sobie wedle własnej woli? Jeśli uparcie podążasz w obranym przez siebie kierunku, mimo że Ja prowadzę cię w inną stronę, deifikujesz swoje pragnienia. Zwracaj uwagę na to, co Ja robię w twoim życiu. Oddawaj Mi cześć swoją bliskością i dziękuj w każdym położeniu.

12 MAJA

NAUCZ SIĘ OPIERAĆ SWOJE RELACJE z innymi na Mojej, a nie własnej miłości. Ludzka miłość jest ograniczona, pokrętna i pełna braków. Moja miłosna Obecność, która nieustannie ci towarzyszy, jest błogosławieństwem zarówno dla ciebie, jak i dla innych. Zamiast coraz usilniej starać się pomagać innym przy użyciu własnych mizernych środków, pomyśl o Moich nieprzebranych bogactwach, do których masz nieustanny dostęp. Miej Moją Miłość w sercu, wyciągając do innych pomocną dłoń.

Wiele z Moich drogich dzieci padło ofiarą wypalenia. Istotę tego stanu lepiej oddaje słowo „wysuszenie”. Liczne interakcje z potrzebującymi wysuszyły Moje dzieci od środka, a one nawet nie zdają sobie z tego sprawy.

Ty z kolei jesteś jednym z tych strudzonych, którzy jak ranni żołnierze potrzebują chwili odpoczynku między jedną bitwą a drugą. Odpoczywaj bez pośpiechu w miłosnym Świetle Mojej Obecności. Będę stopniowo przywracał ci siły, które traciłeś przez lata. Przyjdź do Mnie, który jesteś utrudzony i obciążony, a Ja cię pokrzepię.

WJ 33,14: MT II,28-29

11 MAJA

DZIĘKUJ MI ZA SWOJE PROBLEMY. Gdy tylko twoje myśli zaczną krążyć wokół któregoś z nich, przynieś Mi go z dziękczynieniem, a potem poproś Mnie, abym pokazał ci wyjście z sytuacji. Dziękując Mi, uwalniasz swój umysł od czarnowidztwa, a ponieważ przenosisz wtedy uwagę na Mnie, problem blednie i przestaje być groźną przeszkodą na twojej drodze. Razem poradzimy sobie z sytuacją – albo otwarcie stawimy jej czoła, albo odłożymy sprawę na później.

Większość spraw, które pochłaniają twoje myśli, nie dotyczy teraźniejszości; wyjąłeś je zza kotary skrywjącej przyszłość. Ja zaś  zdejmuję je ze sceny dnia dzisiejszego i z powrotem umieszczam w przyszłości, która jest ukryta przed twoimi oczami. W ich miejsce ofiaruję ci swój Pokój, który promieniuje z Mojej Obecności.

FLP 4,6; J 14,27

10 MAJA

NIE WZBRANIAJ SIĘ I NIE UCIEKAJ przed trudnościami. Nie są one dziełem przypadku. Wszelkie trudności to przygotowane specjalnie błogosławieństwa, mające służyć twojemu dobru i rozwojowi. Przyjmuj wszystko, co ci zsyłam, ufając, że wykrzeszę z tego dobro. Postrzegaj problemy jako okazję do tego, aby jeszcze ufniej wspierać się na Moim ramieniu.

Gdy dopada cię niepokój, potraktuj to jako przypomnienie, że bardzo mnie potrzebujesz. Dzięki temu twoje potrzeby staną sie furtką do głębokiego zaufania i większej bliskości między nami. Ludzie cenią sobie samodzielność, ale to gotowość polegania na Mnie daje obfite życie w Moim królestwie. Podziękuj Mi za trudności, które napotykasz w swoim życiu, ponieważ dzięki nim nie oddajesz pokłonu bożkowi niezależności.

9 MAJA

NIE BĄDŹ DLA SIEBIE TAKI SUROWY. Mogę sprawić, że nawet z twoich błędów wyniknie dobro. Twój skończony umysł ma tendencję do spoglądania wstecz. Marzysz o tym, aby móc cofnąć podjęte kiedyś błędne decyzje. To strata czasu i energii, która prowadzi wyłącznie do frustracji. Wyrwij się z sideł przeszłości i powierz Mi swoje błędy. Spoglądaj ku Mnie z zaufaniem i spodziewaj się, że swoją nieskończoną twórczą mocą utkam z twoich dobrych i złych wyborów piękny wzór.

Ponieważ jesteś człowiekiem, nigdy nie przestaniesz popełniać błędów. Myślenie, że życie powinno być wolne od porażek, jest przejawem pychy. Twoje potknięcie mogą być błogosławieństwem, uczą cię bowiem pokory i empatii w stosunku do innych, którzy także są słabi. A co najważniejsze, twoje porażki pokazują, jak bardzo jesteś ode Mnie zależny. Mogę przemienić bano twoich błędów w piękny  krajobraz. Ufaj Mi i czekaj na to, co zrobię. 

Rz 8,28; MI 7,7

7 MAJA

JEŚLI NAUCZYSZ SIĘ MI UFAĆufać prawdziwie i całym sobą – nic nie odbierze ci Mojego Pokoju. Nawet z najtrudniejszej sytuacji może wyniknąć coś dobrego, jeśli potraktujesz ją jako okazję do ćwiczenia się w zaufaniu. Tym sposobem krzyżujesz szyki siłom zła – wzrastasz w łasce za sprawą trudności, które miały ci zaszkodzić. Józef dał doskonały przykład tego Boskiego paradoksu, gdy oświadczył swoim braciom: „Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro”.

Nie bój sie tego, co może przynieść ten lub jakikolwiek inny dzień. Skup się na tym, aby Mi ufać i robić to, co jest do zrobienia. Odpręż sie, świadom Moich zwierzchniach rządów nad światem. Pamiętaj,że idę przed tobą i przy tobie - każdego dnia. Nie lękaj się zła, ponieważ mogę wykrzesać dobro z każdej sytuacji, jakiej przyjdzie ci stawiać czoła.

6 MAJA

SZUKAJ MOJEGO OBLICZA, a znajdziesz zaspokojenie swoich najgłębszych pragnień. Mój świat jest pełen piękna, które ma przywodzić na myśl Mnie i przypominac o Mojej stałej Obecnosci. Ziemia nieustannie obwieszcza Moją Chwałę tym, którzy mają oczy do patrzenia i uszy do słuchania.

 Zanim zacząłeś Mnie intensywnie szukać twój umysł spowijały ciemnosci. Postanowiłem napełnić cię Moim światłem, abyś mógł być latarnią dla innych. Jednak nie ma tu miejsca na dumę, twoją rolą jest odbijanie światła Mojej  Chwały. To Ja jestem Panem.

Ps 105,4; Ps 19,2-3; Iz 60,2

4 MAJA

SPOTKAJ SIĘ ZE MNĄ W PORANNEJ CISZY, gdy ziemię orzeźwia rosa Moje Obecności. Złóż Mi pokłon w świętej szacie. Śpiewaj miłosne pieśni wychwalające Moje święte Imię. Gdy ofiarujesz Mi siebie, wzbiera w tobie Mój Duch i zalewa cię fala Boskiej Obecnosci.

Aby zdobyć ziemskie bogactwa, trzeba zagarniać i gromadzić. Natomiast Moje bogactwo zdobywa ten, kto rezygnuje i daje. Im bardziej Mi się oddajesz i podporządkowujesz się Mojemu działaniu, tym szczodrzej napełniam cię Radością niewymowną i pełną chwały.

PS 29,2; I P I,8

3 MAJA

NIE MOŻESZ SŁUŻYĆ DWÓM PANOM. Jeżeli to Ja jestem twoim prawdziwym Panem, moje względy będą dla ciebie najważniejsze. Jeśli zaś chcesz zadowolić ludzi, staniesz się ich niewolnikiem. Ludzie potrafią być wielkimi ciemiężcami, gdy dać im tę władzę.

Będąc Panem twojego życia, będę też twoją Pierwotną Miłością. Fundamentem i przyczyną twojej służby jest Moja wielka, bezwarunkowa Miłość do ciebie. Im niżej Mi się kłaniasz, tym wyżej cię wynoszę, przyciągając ku sobie. Pełnia radości u Mnie przyćmiewa wszelkie inne uciechy. Chcę, abyś odbijał Moje radosne Światło, żyjąc w coraz większej bliskości ze Mną.

MT 6,24; AP 2,4; EF3,16-17; PS 16,11

2 MAJA

POLEGAJ NA MNIE NIEUSTANNIE, a będziesz wiódł obfite życie. Uczysz się doceniać trudne chwile, ponieważ dzięki nim coraz lepiej uświadamiasz sobie moją Obecność. Zadania, które kiedyś budziły twój strach, stają się doskonałą okazją do cieszenia się moją bliskością. Gdy czujesz się zmęczony, pamiętaj, że jestem twoją Siłą; czerp przyjemność z opierania się na Mnie. Cieszy Mnie to, że zwracasz się do Mnie coraz częściej – zwłaszcza wtedy, gdy jesteś sam.

Gdy przebywasz w towarzystwie innych, często zapominasz o mojej Obecności. Strach przed tym, że mógłbyś nie zadowolić ludzi wokół, czyni cię ich niewolnikiem Wówczas to oni zajmują pierwsze miejsce w twoich myślach. Gdy tak sie dzieje, wypowiedz szeptem Moje imię; ten dobry akt zaufania sprawi, że znajdę się w centrum twojej świadomości, gdzie jest Moje miejsce. Gdy rozkochujesz się błogosławieństwem Mojej bliskości, Moje życie może płynąć przez ciebie do innych. I to właśnie jest obfite życie!

PRZ 29,25; J 10,10

1 MAJA

JESTEŚ NA ŚCIEŻCE, którą dla ciebie wybrałem. W twoim życiu nic nie dzieje się przypadkowo. Tu i Teraz to współrzędne twojej codzienności. Ludzie często pozwalają na to, aby godziny przeciekały im przez palce, na wpół przeżyte. Omijają teraźniejszość, martwiąc się o przyszłość lub marząc o tym, aby żyć w lepszym miejscu i czasie. Zapominają, że są istotami, które podlegają ograniczeniom czasu i przestrzeni. Zapominają o swoim Stwórcy, który idzie z nimi tylko w chwili, która właśnie trwa

Każdy moment pulsuje Moją cudowną Obecnością dla tych, którzy są sercem przy Moim sercu. Gdy będziesz dążyć do życia w nieustannej łączności ze Mną, zaczniesz odkrywać, że poprostu nie masz czasu na zmartwienia. Wówczas Mój Duch będzie mógł swobodnie kierować twoimi krokami i poprowadzi cię drogą Pokoju.

ŁK 12,25-26; ŁK 1,79

30 KWIETNIA

GDY BRAKUJE CI PODSTAWOWYCH DÓBR – czasu, energii lub pieniędzy – uważaj to za błogosławieństwo. Ten niedostatek jest okazją do tego, aby bez wstydu zdać się na Mnie. Gdy zaczynasz dzień, cierpiąc brak, musisz skupiać się na chwili bieżącej. I właśnie tam powinieneś żyć – w teraźniejszości; jest to miejsce, w którym czekam na ciebie nieustannie. Świadomość niewystarczalności twoich dóbr jest wielkim błogosławieństwem, dzięki któremu uczysz się w pełni zdawać się na Mnie (…).

29 KWIETNIA

UCZ SIĘ WDZIĘCZNOŚCI POD MOIM OKIEM. Najpierw uświadom sobie, że wszystko, co masz, i wszystko, czym jesteś, należy do Mnie. Każdy świt jest darem, którego wcale nie musiałem ci ofiarować. Ziemia pulsuje Moimi błogosławieństwami, dając żywe świadectwo mojej Obecności. Gdy trochę zwolnisz, znajdziesz Mnie, gdziekolwiek będziesz.

Niektóre z Moich najdroższych dzieci leżą złożone chorobą lub zamknięte są w więzieniach. Inne zaś z własnej woli uczą się dyscypliny bycia ze Mną sam na sam. Sekretem wdzięczności jest nauka patrzenia na wszystko z Mojej perspektywy. Mój świat jest szkolną klasą. Mojej perspektywy. Mój świat jest Twoją szkolną klasą. Moje Słowo jest lampą dla twoich stóp i światłem na twojej ścieżce.

28 KWIETNIA

GDY WPATRUJESZ SIĘ w horyzont nadchodzącego dnia, widzisz na swojej drodze wiele miejsc, w których będziesz zmuszony dokonać wyboru. Mnogość możliwości, jakie stoją za tymi wyborami, powoduje dezorientację. Wróć myślami do przedsionka dzisiejszego dnia, gdzie stoję obok ciebie, z czułością przygotowując cię na to, co cię czeka. Nie możesz podejmować kilku decyzji naraz, bo każda kolejna jest zależna od poprzedniej. Zamiast kreślić mentalną mapę ścieżki prowadzącej przez dzisiejszy dzień, skup się na mojej kochającej Obecności przy tobie (…).

25 KWIETNIA

SZUKAJ MNIE WZROKIEM, przeprawiając się przez dzisiejszy dzień. Tak jak wirująca baletnica, która musi wracać spojrzeniem w jeden punkt, aby zachować równowagę, tak i ty powinieneś co chwilę spoglądać na Mnie. Twoja sytuacja ciągle się zmienia, a świat wokół zdaje się wirować. Jeśli chcesz zachować równowagę, patrz na Mnie - Tego, który nie zmienia się nigdy. Jeśli będziesz zbyt długo przyglądał się światu dookoła, zakręci ci się w głowie i stracisz orientację. Patrz na Mnie i pokrzepiaj się w Mojej Obecności, a Twoje kroki będą miarowe i pewne.

HBR 12,2; PS 102,27

 

24 KWIETNIA

ODPOCZNIJ W SPOKOJNEJ PRZESTRZENI, jaką jest Moja Obecość, a Ja przygotuję cię na ten dzień. Czekaj na Mnie z głęboką ufnością, opromieniony Blaskiem Mojej Łaski. Zatrzymaj się we Mnie uznaj Boga. Możesz Mi ufać zarówno czynnie, jak i biernie. Kiedy odpoczywasz w Mojej Obecności, skupiając się na Mnie swoje myśli, buduję między nami więzi zaufania. Jeśli chcesz ufać aktywnie, musisz dawać mi dowody swojej ufności w obliczu różnych życiowych zdarzeń.

Jestem z tobą w każdwj chwili, więc nie masz powodu do strachu. Twój lęk często znajduje wyraz w przesadnej skłonności do planowania. Twój umysł taka nawykł do tego sposobu myślenia, że dopiero teraz zaczynasz zdawać sobie sprawę z siły tej skłonności i tego, jak źle wpływa ona na naszą bliskość. Gdy tylko uświadomisz sobie, że znów zbaczasz na tę dobrze wydeptaną ścieszkę, okaż skruchę i oprzyj się swojej skłonności. Wróć do Mnie, który zawsze czekam na ciebie w chwili , która właśnie trwa. Przyjmę cię z powrotem bez potępienia.

23 KWIETNIA

PATRZ NA MNIE. Zwracaj się do Mnie nie tylko po wskazówki, ale też zgodę na podjęcie określonego działania. Jeśli gdzieś cięprowadzę, zawsze wcześniej zaopatruję cię we wszystko, czego będziesz potrzebował. Dlatego właśnie tak ważne jest, abyś w każdej sytuacji szukał Mojej woli. Na świecie jest wielu wypalonych chrześcijan, którzy myślą, że więcej znaczy lepiej, i uważają, że mówienie ,,nie" jest wbrew zasadom duchowym.

 Aby poznać Moją wolę, musisz spędzić ze Mną czas, ciesząc się Moją Obecnością. Nie jest to uciążliwy obowiązek, lecz wspaniał przywilej. Pokażę ci ścieszkę Życia, pełnią Radości u Mojego boku i rozkosze na wieki po Mojej prawicy.

Ps I4I; Ps 16,II