Modlitwa do Anioła Stróża

Modlitwa do Anioła Stróża jest wielką pomocą. Codziennie powinniśmy powierzać swoje sprawy i trudności właśnie jemu.

 Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Stróżu,

który stoisz na straży mojej duszy,
chroń mnie w każdej godzinie życia
od wszelkiego złego,
a w dobrym wspieraj swoją łaskawą pomocą,
abym wszystko, cokolwiek Bóg przeznaczył dla mnie,
z pokorą na chwałę Jego obrócić umiał.
Pomóż mi kochać Boga i wielbić Go
wszystkimi uczynkami moimi, słowem i myślą każdą. Amen.

Aniele Boży Stróżu mój


Aniele Boży Stróżu mój. Ty zawsze przy mnie stój,

rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Święty Aniele Stróżu

Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą,
abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać,
gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także, byś w porę podsuwał
mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało
Bogu i przyniesie pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał
lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy
przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
Amen.
Warto również odmówić przy okazji klasyczne modlitwy jak
Ojcze Nasz, Chwała Ojcu i Zdrowaś Maryjo!