Modlitwa do Św. Wojciecha

Św. Wojciech jest jednym z trzech głównych katolickich patronów Polski (zwany również Adalbert) urodził się około roku 956 w Libicach (Czechy), zmarł 23 kwietnia 997 r. w Świętym Gaju. Męczennik i święty kościoła katolickiego. Był misjonarzem i biskupem.Modlitwa do Św. Wojciecha
Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twojego imienia przez nauczanie
i chwalebne męczeństwo Świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten,
który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Święty Wojciechu, Pasterzu nasz, racz z wiekuistej światłości z Bogarodzicą Dziewicą
wraz złączyć nas więzią miłości.
Gorliwy misjonarzu narodów, sławimy Cię, oręduj za nami:
- Niestrudzony Pasterzu dusz, żywy wzorze kapłanów,
- Pierwszy Siewco Bożego ziarna na naszej ziemi,
- Męczeński Świadku Chrystusa,
- Czujny Strażniku domów i rodzin naszych,
- Dobry Ojcze dzieci Kościoła,
- Obronco świętości małżeństwa,
- Rzeczniku miłości i zgody,
- Piewco Bogarodzicy.
Boże, który uwieńczyłeś męczeństwem wiarę
Świętego Wojciecha i obdarzyłeś Kościół Gnieźnieński Jego ciałem,
spraw, prosimy, abyśmy ciągle postępując w wierze i miłości,
zasłużyli na udział w radości nieba.

Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy
Twojemu Majestatowi ku czci Świętego Wojciecha,
Męczennika i Biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia,
które On osiągnął, przelawszy krew dla Ciebie.

Święty Wojciechu, Patronie naszej Ojczyzny!
Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją,
a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogarodzicy.
Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha,
abyśmy z Twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.