Modlitwa na Poświęcenie Pokarmów

Błogosławieństwo pokarmów przez kapłana i pokropienie ich wodą święconą należy do sakramentaliów, czyli obrzędów liturgicznych.


Modlitwa na Poświęcenie pokarmów
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę,
w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem
przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać
Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem
w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu,
pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających
Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.
Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy,
które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami
podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + znak nowego życia,
abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego,
że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca,
gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.