Modlitwy do Św. Józefa

Masz problem, z którym sobie nie radzisz? Nie masz pomysłu, jak rozwiązać trudną sytuację? Oddaj to wszystko Św. Józefowi.
Modlitwa do Świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach
Chwalebny Święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami,
najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości,
Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne,
najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.
Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus,
weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam…
Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz.
Amen.

Oddanie się w opiekę Świętemu Józefowi
Ojcze ubogich, o Józefie Święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba,
my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie,
Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów.
Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej.
Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości
najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju,
tak i Ty, Patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich
potrzebach tak duszy jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki,
chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich
oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste,
daj śmierć świętą i zbawienie wieczne.
Amen. 

Akt poświęcenia się Świętemu Józefowi
Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu,
Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn
i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie
obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy.
O mój najlepszy Ojcze, Święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi.
Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich.
Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż,
jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy Święty Józefie,
bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś
Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam,
że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości
Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę.
Amen.


W trudnych sprawach
Chwalebny Święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, otocz nas swoją ojcowską opieką.
Błagamy Cię o to przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i przez Niepokalane Serce Maryi.

O Ty, którego moc rozciąga się na wszystkie dziedziny naszego życia i potrafi możliwymi
uczy­nić rzeczy najbardziej niemożliwe, zwróć ojcowskie spojrzenie na sprawy swoich dzieci.

W trudnościach, w cierpieniach, które nas przytłaczają, biegniemy do Ciebie z ufnością.
Racz wziąć w swoje miłosierne dłonie tę ważną i trudną sprawę, która jest przyczyną
naszego niepokoju. Spraw, aby jej szczęśliwe zakończenie przyniosło chwałę Bogu,
a dobro oddanym Tobie sługom.

O ukochany Święty Józefie, który nigdy nie byłeś na próżno wzywany, Ty, którego autorytet
jest tak wielki u Boga, iż można mówić: „W niebie Święty Józef raczej rozkazuje niż prosi”,
o dobry Ojcze, błagaj za nami Jezusa, proś Maryję. Bądź naszym Orędownikiem u Boskiego Syna,
dla któ­rego na ziemi byłeś ojcem, żywicielem, troskliwym, kochającym i wiernym obrońcą.
Bądź naszym Orędownikiem u Maryi, której byłeś tak bardzo kochającym i nawzajem kochanym Oblubieńcem.

Dodaj do całej swojej chwały i tę – Orędownika w trudnej sprawie, którą Ci powierzamy.
Wierzymy najmocniej, że możesz wysłuchać nasze życzenie i oswobodzić nas od trosk,
które nas przytłaczają, i od goryczy, jakimi dusza nasza jest napełniona. Mamy też wielką ufność,
że nie zaniedbasz niczego na korzyść strapionych, którzy Cię o to błagają.
Skłaniając się do Twoich stóp, o dobry Święty Józefie, prosimy Cię pokornie,
wejrzyj na nasze łzy, okryj nas płaszczem Twego miłosierdzia i błogosław nam.
Amen.