Modlitwy na Wielki Tydzień

Piękne modlitwy na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

„Panie Jezu, daj nam wejść razem z Tobą do Wieczernika, gdzie czeka na nas Największy z Cudów”. WIELKI CZWARTEK:
Pani Jezu, nadchodzi godzina, gdy zostaniesz wydany w ręce ludzi.
Przygotowani przez Twoje nauczanie i odnowieni przez czterdziestodniowy
post chcemy kontemplować głębię wielkiego misterium, jakie dzisiaj się rozpoczyna.
Daj nam wejść razem z Tobą do Wieczernika, gdzie czeka na nas Największy z Cudów.
Z dziękczynieniem chcemy celebrować tajemnicę Najświętszej Ofiary
i jednocześnie uwielbiać Cię jako Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Przepełnieni wdzięcznością za tak wielki dar składamy na ołtarzu nasze życie,
wszystkie problemy i troski, całą naszą słabość i grzeszność.
Przemień je Jezu i uczyń ofiarą miłą Tobie. W wieczornym mroku patrzymy na nasze zdrady,
które wydały Cię na śmierć. Nie jesteśmy godni, aby przebywać z Tobą,
ale Ty mimo wszystko przygarniasz nas do siebie i przebaczasz wszystkie nasze nieprawości.
Patrzymy na Ciebie w ciemnicy i współodczuwamy Twoje osamotnienie i smutek.
Chcemy być razem z Tobą w oczekiwaniu na wydarzenie, które przyniesie nam usprawiedliwienie
i pokój.WIELKI PIĄTEK:
Jezu Chryste, w bolesnym doświadczeniu Twojej męki chcemy razem
z Tobą iść drogą krzyżową i pokutować za nasze grzechy.
Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Skazujemy Cię często na śmierć
w naszych decyzjach i postawach. Nie jesteśmy w stanie sami za nie zadośćuczynić,
ale mamy dobrą wolę, aby naprawiać zło, które popełniliśmy i postanowić
zmianę naszego postępowania. W każdym uderzeniu, wyszydzeniu i upadku ukrywa się
jakiś nasz grzech. Żadna sekunda Twojej męki nie jest przypadkowa.
Cierpisz nie tylko fizycznie, ale także duchowo za tych, którzy nie szanują
Twojej Ofiary. Daj nam, Panie, kontemplować krzyż. Nie pozwól, abyśmy zwątpili
i uciekli spod Niego na widok cierpienia i śmierci, która czyha w pobliżu.
Niech będzie on dla nas znakiem miłości i zbawienia. Wielka była cena,
jaką za nas zapłaciłeś, ale też wielka jest Twoja miłość do nas.
Wpatrzeni w Ciebie i współcierpiący na Golgocie, odczuwamy także radość
i pewność z otrzymanego zbawienia. Błogosławiona jest nasza wina, bo gładzi
ją tak wielki Odkupiciel. Bądź za to uwielbiony, Jezu, na wieki wieków.WIELKA SOBOTA:
Wołamy do Ciebie, Panie, z głębokości naszego ducha i trwamy
w oczekiwaniu na wydarzenie, które trzykrotnie zapowiedziałeś apostołom.
Wierzymy, że Syn Człowieczy nie pozostanie w grobie, a nasza wiara nie jest pozbawiona podstaw.
Nie ma Cię tylko przez chwilę, a jednocześnie czujemy, że nigdy nas nie zostawiłeś.
W ciszy Wielkiej Soboty chcemy trwać przy Twoim grobie, gdzie wszystko stanie się nowe.
Ziarno wrzucone w ziemię obumrze i wyda plon stokrotny. Tak chciał Ojciec i Jego święta wola.
Szatan zostanie pokonany, śmierć odarta ze swojego żądła, a z naszych oczu otrzesz ostatnią łzę.
Wierni Twojej obietnicy wypatrujemy poranka, gdzie rozbłyśnie nowe światło Baranka paschalnego.
Światło, które nie zna zachodu i nie boi się żadnej ciemności. Uwielbiamy Cię, Panie, w Twojej męce,
śmierci i zmartwychwstaniu. Wierzymy, że także i my opuścimy kiedyś grób,
by zaśpiewać przed Tobą radosne „Alleluja!”.