Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi

Niepokalana Maryjo, racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę.Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości.
Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecił,
daj nam w tymże Duchu poznawać wszystko, co dobre i pociechą
Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej,
czczę Cię i pozdrawiam z pokorą najgłębszą. Przez tę miłość najczystszą i najgorętszą,
jaką pałało Twe Serce, o Maryjo, od pierwszej chwili istnienia swego,
rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością ku Bogu i ku ludziom.
Udziel mi również łaski…, o którą Cię jak najusilniej proszę.
– Zdrowaś, Maryjo.

O Matko Pięknej Miłości, zapal me serca żarem Serca Twego!
O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, niezgłębione przepaści pokory,
która sprowadziła Jezusa do łona Twojego, błagam Cię, usuń pychę i wyniosłość z serca mego.
Obdarz mnie tą cnotą, bez której nie mogę podobać się Synowi Twojemu.
Udziel mi również łaski…, o którą Cię jak najusilniej proszę.
– Zdrowaś, Maryjo.

O Najczystsze Serce Najświętszej Maryi Panny, uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca.
O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, całe jaśniejące czystością i niewinnością,
oczyść serce moje ze wszystkich grzechów i niedoskonałości. Strzeż zmysłów moich,
bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą nie zasmucił Syna Twojego.
Udziel mi również łaski…, o którą Cię najusilniej proszę.
– Zdrowaś, Maryjo.

Święta Rodzicielko Boża, korzę się przed Tobą, błogosławię Twe imię, miłuję Cię i ufam Tobie,
bo jesteś z woli Jezusa moją najmilszą Matką. Z Ciebie narodziło się Zbawienie nasze,
Jezus Chrystus, który umierając, oddał nas Tobie, byś nas kochała macierzyńską miłością.
Z ufnością przeto Twojemu Sercu oddaję siebie i poświęcam na zawsze. Ty zaś, dobra Matko,
wejrzyj na mnie łaskawie i zalicz mnie do grona sług swoich. Jako Matka miłosierdzia
pojednaj mnie z Synem swoim i wyproś mi u Niego odpuszczenie wszystkich grzechów.
Utwierdzaj we mnie żywą wiarę, obudź niezachwianą nadzieję i zapalaj mnie gorącą miłością,
by we mnie zawsze żył przez łaskę Jezus, Syn Twój, a nasz Zbawiciel.
Niech doznając na ziemi błogosławionej opieki i dobroci Twojego Serca, ujrzę Jezusa w niebie,
aby Go razem z Tobą miłować i wychwalać po wszystkie wieki.
Amen.