Ofiarowanie Dnia...

Każdego dnia ofiarujcie Bogu swoje trudy i zmagania; ofiarujcie wszystko: to, czym jesteście, wasze niedostatki, smutki, radości...Ofiarowanie dnia


Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez
Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

Wszystkie słowa, modlitwy, sprawy, prace i krzyże
dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie
za grzechy nasze,
łączę je z tymi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś
się na Krzyżu
i na ołtarzach naszych ponawiasz;
a mianowicie ofiaruję Ci je za Kościół katolicki,
za Ojca Św.,
za naszych biskupów i kapłanów,
za nasze rodziny oraz na intencje przez Apostolstwo Modlitwy

wyznaczone, wreszcie o Triumf Waszych Obojga Najświętszych Serc.
Pragnę zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę
i ofiaruję Ci je za dusze w Czyśćcu cierpiące.


Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.

Amen.