Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo (łac. Ave Maria), także Pozdrowienie anielskie – modlitwa chrześcijańska za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa, oddająca cześć Jej (wraz z prośbą o modlitwę wstawienniczą) i Jezusowi.Pozdrowienie anielskie
Zdrowaś Maryjo,

łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.