Modlitewnik

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa Wyraz „litania” pochodzi od greckiego czasownika „litaneo” – pokornie prosić, błagać. Litania jest więc łańcuchem wezwań modlitewnych. Pokaż całą Litania do Św. Józefa Wyraz „litania” pochodzi od greckiego czasownika „litaneo” – pokornie prosić, błagać. Litania jest więc łańcuchem wezwań modlitewnych. Pokaż całą Litania do Ducha Świętego Wiara święta przypisuje Duchowi Świętemu wszystkie łaski, jakie na nas spływają z nieba, gdyż te łaski są owocem miłości Boga ku nam, a Duch Święty jest węzłem miłości łączącym Ojca z Synem, a więc sprawcą tej miłości przeczystej, która zlewa z nieba potoki łask i miłosierdzia. Pokaż całą Litania do Najświętszego Imienia Maryi Wyraz „litania” pochodzi od greckiego czasownika „litaneo” – pokornie prosić, błagać. Litania jest więc łańcuchem wezwań modlitewnych. Pokaż całą Litania do Niepokalanego Serca Maryi Wyraz „litania” pochodzi od greckiego czasownika „litaneo” – pokornie prosić, błagać. Litania jest więc łańcuchem wezwań modlitewnych. Pokaż całą Litania do Dzieciątka Jezus Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna. Pokaż całą Litania do Św. Rity Wyraz „litania” pochodzi od greckiego czasownika „litaneo” – pokornie prosić, błagać. Litania jest więc łańcuchem wezwań modlitewnych. Pokaż całą Litania do Matki Bożej z Lourdes Litania (łac. 'litania' pochodzi z gr. słowa 'λιτανεία' błaganie) oznacza dosłownie modlitwę błagalną: “Zmiłuj się nad nami” lub “Wysłuchaj nas, Panie”. Pokaż całą Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa Boże, Ty Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia. Pokaż całą Litania do Św. Antoniego z Padwy Wyraz „litania” pochodzi od greckiego czasownika „litaneo” – pokornie prosić, błagać. Litania jest więc łańcuchem wezwań modlitewnych. Pokaż całą